ประธานชมรมอ๊ามภูเก็ต รณรงค์ม้าทรงใช้อาวุธตามตำนาน

นายประเสิรฐ  ฟักทองผล ประธานชมรมอ๊ามภูเก็ต  กล่าวถึงรูปแบบการจัดขบวนแห่พระในช่วงประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ปีนี้ว่า ได้มีการประชุมคณะกรรมการแต่ละศาลเจ้าไปแล้ว เพื่อเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ รวมไปถึงพิธีแห่พระ ซึ่งปีนี้พิธีแห่เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 – 26 ตุลาคม 2552นอกจากนี้ อยากจะรณรงค์ให้ม้าทรงแต่ละศาลเจ้างดใช้อาวุธและวัตถุแปลกปลอมที่ไม่ใช่อาวุธตามตำนานมาใช้ทิ่มแทงร่างกาย เนื่องจากจะเป็นอันตรายต่อร่างกาย เพราะแต่ละปีมีม้าทรงได้รับบาดเจ็บหลังเสร็จสิ้นประเพณีกินผักจำนวนหลายราย โดยเรื่องนี้ศาลเจ้าบางเหนียวได้นำร่องรณรงค์ พร้อมจัดซื้ออาวุธตามตำนาน ที่เรียกว่า หงอเอี๋ยเชี่ยม เป็นเหล็กแหลมยาวประมาณฟุตเศษปลายด้านหนึ่งแหลม ส่วนอีกด้านมีสี 5 สีสัญลักษณ์แทนเทพเจ้าแต่ละองค์ โดยได้แจกจ่ายไปตามศาลเจ้าต่างๆ ให้ม้าทรงได้ใช้

นายประเสริฐ  กล่าวว่า ที่ผ่านมาการใช้อาวุธแปลกปลอมของม้าทรงลดลงมากเนื่องจากการรณรงค์  แต่ยังมีปัญหาไม่มีจำนวนข้อมูลม้าทรงที่ชัดเจน ทำให้ควบคุมได้ยาก โดยเฉพาะม้าทรงที่เป็นวัยรุ่นนิยมใช้อาวุธแปลกๆ มาทิ่มแทงร่างกาย  ในส่วนของศาลเจ้าบางเหนียว ได้จัดทำการลงทะเบียนม้าทรง เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุม และก่อนที่จะให้ม้าทรงร่วมพิธีแห่จะสอบถามประวัติม้าทรงแต่ละองค์ว่า เป็นเทพเจ้าองค์ใดที่ได้ลงมาประทับร่าง เพื่อให้มีการใช้อาวุธถูกต้องตามตำนาน ซึ่งมี 3 ชนิดเท่านั้น คือ ดาบ ขวาน หงอเอี๋ยเชี่ยม และลูกบอลมีหนาม

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.