ประกาศ งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองป่าตอง

ประกาศ งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองป่าตอง

ประกาศ งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองป่าตอง เปิดให้บริการ ศูนย์ปฏิบัติการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และควบคุมโรคสัตว์สู่คน

บริการฟรี!!!
• ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
• ตรวจสุขภาพสัตว์ทั่วไป
• ปรึกษาปัญหาการเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด
• แจ้งเรื่องร้องเรียนจากสัตว์ดุร้ายสร้างความเดือดร้อนรำคาญ

ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. 2562 ณ อาคารหน้าโรงบำบัดน้ำเสีย เวลา 08.30 – 19.30น.
ติดต่อ 076-345331 สายด่วน 086-5707071 (24 ชม.)

Related Post

บรัษัทพัฒนา AI ผู้ที่มาปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันด้านใดบ้าง?

บรัษัทพัฒนา AI ผู้ที่มาปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันด้านใดบ้าง?

ด้วยรูปแบบไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยี จึงส่งผลให้การใช้ชีวิตและการทำงานเกิดการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.