นิปปอนเพนต์ แต้มสี ให้น้องๆ อนุบาลสุขสวัสดิ์ ผ่านโครงการ สีสร้างสุข

นิปปอนเพนต์ แต้มสี ให้น้องๆ อนุบาลสุขสวัสดิ์ ผ่านโครงการ สีสร้างสุข

นิปปอนเพนต์ ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ให้แก่โรงเรียน “อนุบาลสุขสวัสดิ์” อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ สานต่อโครงการ “สีสร้างสุข” ประจำปี 2567 อีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้โครงการ We Care We Share by Nippon Paint ที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา พันธกิจหลักของโครงการฯ คือการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชนให้ดีขึ้น ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้ความรับความร่วมมืออันดีจากหลายฝ่าย ได้แก่ พนักงานนิปปอนเพนต์ บุคลากรโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ และเจ้าหน้าที่เทศบาลลัดหลวง กว่า 50 ชีวิต ที่พากันร่วมพัฒนาพื้นที่ของโรงเรียนกันด้วยบรรยากาศคึกคักและอิ่มเอมใจ ช่วยกันคนละไม้คนละมือในการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม น่าเรียน เพิ่มความปลอดภัย และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน

“นิปปอนเพนต์ ประเทศไทย ในฐานะผู้ผลิตสีรายใหญ่อันดับ 1 ของเอเชีย และอันดับ 4 ของโลก จากประเทศญี่ปุ่น เรามุ่งมั่นคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมสีทาอาคารที่ใส่ใจความต้องการของผู้บริโภคอยู่เสมอ เราให้ความสำคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนและสังคมรอบข้างให้ดีขึ้น หนึ่งใน พันธกิจของ นิปปอนเพนต์ คือ การเดินหน้าพัฒนาสู่ความยั่งยืน (Sustainable Development Goals) โดยยึด หลักการ 3 ประการ ได้แก่ การส่งเสริมด้านการศึกษา (Education) การสร้างการมีส่วนร่วมของคนในสังคม (Engagement) และการสร้างการเปลี่ยนแปลงในวงกว้าง (Empowerment) เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิต และ ความเป็นอยู่ของผู้คน

นิปปอนเพนต์พร้อมสนับสนุน และ ส่งเสริมให้คนในชุมชน มีสุขภาพกาย และใจที่ดี อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข” นายวัชระ ศิริฤทธิชัย ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว

สำหรับโครงการ “สีสร้างสุข” ในปีนี้เป็นการลงพื้นที่โรงเรียน “อนุบาลสุขสวัสดิ์” ที่มีจำนวนนักเรียนและบุคลากรกว่า 600 คน ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับอนุบาลจนถึงประถมศึกษา ด้วยการปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียน อาทิ รั้วโรงเรียน สนามแชร์บอล ที่จอดรถ และทางเดิน รวมถึงทางม้าลาย โดยใช้นวัตกรรมสีและผลิตภัณฑ์จากนิปปอนเพนต์ ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลลัดหลวง รวมทั้งพนักงานนิปปอนเพนต์ที่อาสามาร่วมแปลงโฉมโรงเรียน ให้สวยงาม มีชีวิตชีวา น่ามอง เพื่อส่งต่อความห่วงใย สร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับน้องๆ นักเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ สอดคล้องกับแนวคิดสำคัญของโครงการ “สีสร้างสุข” คือ “สุขใจที่ได้ให้ สุขภาวะคนในชุมชน สุขสภาพแวดล้อม เพราะความสุขที่ยั่งยืน คือความสุขที่ทุกคนมีร่วมกัน”

Related Post

ห้างติดรถไฟฟ้า ศูนย์กลางการชอปปิงและไลฟ์สไตล์ยุคใหม่

ห้างติดรถไฟฟ้า ศูนย์กลางการชอปปิงและไลฟ์สไตล์ยุคใหม่

ในยุคที่การเดินทางและการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่มีความสำคัญมากขึ้น ห้างสรรพสินค้าที่เชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอย่างรถไฟฟ้า

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.