นร.ปฐมวัย สืบสานประเพณีลอยกระทง เน้นวัสดุธรรมชาติ

นร.ปฐมวัย สืบสานประเพณีลอยกระทง เน้นวัสดุธรรมชาติ

นร.ปฐมวัย สืบสานประเพณีลอยกระทง เน้นวัสดุธรรมชาติ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฝ่ายปฐมวัย) จัดกิจกรรม “สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558” โดยมี คณะครู นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ และนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วม ณ บริเวณลำคลอง ศาลาภิรมย์รัตน์ ม.ราชภัฏภูเก็ต สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น อีกทั้งได้รู้จักการใช้วัสดุจากธรรมชาติในการทำกระทงเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามต่อไป

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฝ่ายปฐมวัย) จัดกิจกรรม "สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558" http://news.phuketindex.com/lifestyle/loy-krathong-2-228007.html

Posted by Phuket Journal on Wednesday, November 25, 2015

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.