Lonely Bike

Lonely Bike

เขียนโดยสว่าง ทองดี

หนังสือสารคดีการเดินทางเล่มใหม่ ของสำนักพิมพ์สายธาร เที่ยวไป
3 เดือน โดยการปั่นจักรยาน
4 ประเทศ ลาว จีน ทิเบต เวียดนาม
5 รูปแบบการเดินทาง จักรยาน รถไฟ รถบัส โบกรถ ขี่ม้า

Related Post

ไดมอนค์ คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จัดโครงการ “แบ่งปันน้ำใจส่งมอบสิ่งของให้แก่เรือนจำจังหวัดภูเก็ต และบ้านลุงพิทักษ์”

ไดมอนค์ คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จัดโครงการ “แบ่งปันน้ำใจส่งมอบสิ่งของให้แก่เรือนจำจังหวัดภูเก็ต และบ้านลุงพิทักษ์”

โรงแรมไดมอนด์ คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา ได้จัดกิจกรรม “แบ่งปันน้ำใจส่งมอบสิ่งของให้แก่เรือนจำจังหวัดภูเก็ต และบ้านลุงพิทักษ์”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.