สโมสรไลออนส์ภูเก็ต ร่วมกับศิลปินภูเก็ต และศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ตจัด “ปันภาพสวย ช่วยผู้ป่วยต้อหิน”

สโมสรไลออนส์ภูเก็ต ร่วมกับศิลปินภูเก็ต และศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ตจัด “ปันภาพสวย ช่วยผู้ป่วยต้อหิน”

สโมสรไลออนส์ภูเก็ต ร่วมกับศิลปินภูเก็ต และศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ตจัด “ปันภาพสวย ช่วยผู้ป่วยต้อหิน”

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17:00 น. นายนรภัทร ปลอดทอง (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และประมูลภาพ “ปันภาพสวย ช่วยผู้ป่วยต้อหิน” ร่วมกับนายสนิท ศรีวิหค (ที่ 2 จากขวา) รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายมงคล นิตยวิมล (ขวา) ประธานการจัดงาน ไลออนส์ อรศิริ รักแต่งาม (ที่ 3 จากขวา) นายกสโมสรไลออนส์ภูเก็ต นายพงศ์อนันต์ สุวัณณาคาร (ซ้าย) กรรมการบริหาร ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต และนายอารีย์ คงพล (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานชมรมศิลปินภูเก็ต ภายในงานมีการประมูลภาพวาดเพื่อนำเงินรายได้สมทบทุนช่วยผู้ป่วยต้อหิน และมอบอุปกรณ์การแพทย์ GDD Glaucoma Drainage Device (อุปกรณ์ช่วยระบายน้ำ และลดความดันตา ควบคุมไม่ให้ต้อหินขยายตัวเพิ่มขึ้น) แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

สโมสรไลออนส์ภูเก็ต ร่วมกับศิลปินภูเก็ต และศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ตจัด “ปันภาพสวย ช่วยผู้ป่วยต้อหิน”

สโมสรไลออนส์ภูเก็ต ร่วมกับศิลปินภูเก็ต และศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ตจัด “ปันภาพสวย ช่วยผู้ป่วยต้อหิน”

สโมสรไลออนส์ภูเก็ต ร่วมกับศิลปินภูเก็ต และศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ตจัด “ปันภาพสวย ช่วยผู้ป่วยต้อหิน”

สโมสรไลออนส์ภูเก็ต ร่วมกับศิลปินภูเก็ต และศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ตจัด “ปันภาพสวย ช่วยผู้ป่วยต้อหิน”

ด้วยสโมสรไลออนส์ภูเก็ต รับพันธกิจหลักจากสโมสรไลออนส์สากลมอบหมายให้ดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับดวงตา จึงได้จัดทำโครงการพิทักษ์สายตาของผู้ยากไร้ในพื้นที่ โดยมีพญ.พรรณิศา ประดิษฐ์สุขถาวร และนพ.อสิ กำจร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคต้อหินมาเป็นที่ปรึกษาโครงการ พบว่า โรคดังกล่าวมีจำนวนผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาในการเป็นต้อหินชั้นรุนแรงทวีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หากปล่อยไว้จะยากต่อการรักษา จนไม่สามารถมองเห็น และไม่สามารถดำรงชีวิตอย่างปกติสุขได้

ดังนั้น สโมสรไลออนส์ภูเก็ต จึงร่วมกับกลุ่มศิลปินภูเก็ต และศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต จัดการแสดงภาพศิลปะเพื่อนำรายได้ช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาในการเป็นต้อหินชั้นรุนแรง ระหว่างวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต

ผู้ที่สนใจภาพศิลปะที่นำมาแสดงสามารถชม หรือสมทบทุนตามอัธยาศัย ได้ที่ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 076 682900 เฟสบุ๊คแฟนเพจ: Limelight Avenue Phuket

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.