สมาคมนิสิตเก่าเกษตรศาสตร์ สาขาภูเก็ต บริจาคแอลกอฮอล์ 2,000,000 มล.

สมาคมนิสิตเก่าเกษตรศาสตร์ สาขาภูเก็ต บริจาคแอลกอฮอล์ 2,000,000 มล.

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 15:00 น. ณ โรงพยาบาลสนาม 1 สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขา ภูเก็ต โดย นายจิตติ อินทรเจริญ ร่วมด้วยภาคีเครือข่าย สภาอุตสาหกรรมภูเก็ต โดย นายเชิญพร กาญจนาสายะ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โดยคุณจันทร์เพ็ญ ตันอธิคม นายกฯ สมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ต โดยนายชนะ ถนอมศักดิ์ และผู้สนับสนุน มอบแอลกอฮอล์ 2,000,000 มิลลิลิตรให้แก่โรงพยาบาลรัฐ อนามัย ท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปในช่วงสถานการณ์ COVID-19 โดยมีตัวแทนจาก 9 องค์กรเอกชร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐภายในจังหวัดภูเก็ต ได้แก่

  • องค์กรร่วมภาคเอกชนภูเก็ต ประกอบด้วยนายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต นางสาวเชิญพร กาญจนสาย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
  • นายสรายุทธ มัลลัม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
  • นายก้องศักดิ์ คู่พงศกร นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ คุณพัทธนันท์ พิสุทธิ์วิมล นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดภูเก็ต
  • นางสุพัตรา จารุอริยานนท์ นายกสมาคมโรงแรมหาดป่าตอง นางสาวอังคณา ธเนศวิเศษกุล นายกสมาคมโรงแรมหาดกะตะกะรน นายมโนสิทธิ์ แจ้งจบ นายกสมาคมที่พักบูติคภูเก็ต นางรัตนดา ชูบาล นายกสมาคมสปาเพื่อสุขภาพจังหวัดภูเก็ต และนายนิพนธ์ เอกวานิช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด
  • และตัวแทนจากโรงพยาบาลสนามภูเก็ต และโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โรงพยาบาลป่าตอง พญ.เหมือนแพร บุญล้อม โรงพยาบาลถลาง โรงพยาบาลฉลอง และโรงพยาบาลอบจ. นพ.พัลลภ เทพวงค์

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.