JUNGCEYLON SWAB CENTER ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต

JUNGCEYLON SWAB CENTER ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต

ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต ร่วมกับ โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ และโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดตั้ง “JUNGCEYLON SWAB CENTER” ศูนย์บริการตรวจหาเชื้อโควิดด้วยวิธี RT-PCR ให้กับประชาชนชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมายังจังหวัดภูเก็ต ในเขตพื้นที่อำเภอกะทู้ ตำบลป่าตอง ทั้งในรูปแบบการกักตัว (AQ) และรูปแบบ Sandbox รวมถึงรองรับรูปแบบ Test & Go ที่จะกลับมาใช้ในอนาคต เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนผ่านระบบแจ้งการเดินทางเข้าประเทศไทย (Thailand Pass Registration System) เท่านั้น โดยสามารถเข้ารับบริการตรวจได้ทุกวันใน 2 ช่วงเวลา ได้แก่ เวลา 09.30-12.00 น. และเวลา 13.00-15.00 น. ณ บริเวณอาคารจอดรถชั้น 3 ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต โดยสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 076-685-338 หรือสายตรงโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ 093-574-0683 และโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 093-320-1926 (โดยค่าใช้จ่ายสำหรับการตรวจนั้น เป็นไปตามโรงพยาบาลกำหนด)

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.