ศูนย์การค้าจังซีลอน แจ้งปิดให้บริการชั่วคราว

ศูนย์การค้าจังซีลอน แจ้งปิดให้บริการชั่วคราว

บริษัท ภูเก็ตสแควร์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 7 / 2563 บริษัทฯ จึงขอประกาศปิดให้บริการศูนย์การค้าฯ ชั่วคราว เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 – 31 มีนาคม 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ยกเว้น ร้านค้าตามประกาศที่ยังเปิดให้บริการได้ตามปกติ ได้แก่ ซูเปอร์มาร์เก็ต, ร้านขายยา, ร้านอาหาร ฟาสต์ฟู้ด (จำหน่ายเฉพาะเพื่อนำกลับไปบริโภคที่บ้าน) และร้านสะดวกซื้อ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้การเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต พร้อมยืนยันจะดำเนินมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง

พื้นที่และบริการดังต่อไปนี้ยังเปิดให้บริการตามปกติ

  • ซูเปอร์มาร์เก็ต (Big C Extra) เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00 – 24.00 น.
  • ร้านขายยา (Save Drug รวมทั้ง Boots และ Watson) เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 11.00 – 21.00 น.
  • ร้านอาหารและฟาสต์ฟู้ด จำหน่ายเฉพาะเพื่อนำกลับไปบริโภคที่บ้าน (Take Away หรือ Delivery) เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 11.00 – 21.00 น.
  • ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven (เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง)

ศูนย์การค้าจังซีลอน ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และขอขอบพระคุณผู้ประกอบการร้านค้าและพันธมิตรทุกท่านเป็นอย่างสูง ในการให้ความร่วมมือและเข้าใจดีในวิกฤตการณ์ครั้งนี้ด้วยดีเสมอมา

บริษัทฯ ขอยืนยันว่า เรายังคงเดินหน้าดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยและการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการทุกท่านเป็นสำคัญ และในขณะนี้เรามีความพร้อมที่จะให้บริการสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีพอย่างเพียงพอ และพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยว เพื่อร่วมกันฟันฝ่าวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ภูเก็ต สแควร์ จำกัด
ผู้บริหารศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต

ศูนย์การค้าจังซีลอน แจ้งปิดให้บริการชั่วคราว
ศูนย์การค้าจังซีลอน แจ้งปิดให้บริการชั่วคราว
ศูนย์การค้าจังซีลอน แจ้งปิดให้บริการชั่วคราว
ศูนย์การค้าจังซีลอน แจ้งปิดให้บริการชั่วคราว
ศูนย์การค้าจังซีลอน แจ้งปิดให้บริการชั่วคราว
ศูนย์การค้าจังซีลอน แจ้งปิดให้บริการชั่วคราว

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.