เจาะลึกขั้นตอนการทำ ICSI เตรียมตัวอย่างไร มีอะไรที่ต้องรู้

เจาะลึกขั้นตอนการทำ ICSI เตรียมตัวอย่างไร มีอะไรที่ต้องรู้

ICSI หรือ Intracytoplasmic Sperm Injection เป็นเทคนิคผสมเทียมชนิดหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ในการรักษาปัญหาการมีบุตรยาก โดยเฉพาะในกรณีที่สามีมีปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำเชื้อ ICSI จะช่วยให้แพทย์สามารถฉีดน้ำเชื้อเข้าไปในไข่โดยตรง เพื่อเพิ่มโอกาสในการปฏิสนธิ สำหรับคู่สามีภรรยาที่สนใจ จำเป็นต้องเตรียมตัวให้พร้อม และศึกษาขั้นตอนการทำ ICSI ให้ดี เพื่อให้การรักษาประสบความสำเร็จสูงสุด

ขั้นตอนการทํา ICSI

 1. การเตรียมร่างกายของฝ่ายหญิง
  ก่อนเริ่มขั้นตอนการทำ ICSI เพื่อการรักษา แพทย์จะให้ฝ่ายหญิงรับประทานยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนเป็นเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ เพื่อควบคุมการตกไข่ จากนั้นจะได้รับยาเพื่อกระตุ้นให้รังไข่ผลิตไข่ออกมาหลายๆ ใบ แพทย์จะติดตามการพัฒนาของรังไข่อย่างใกล้ชิดด้วยการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง เมื่อไข่พร้อมจะถูกดูดออกมา
 2. การเตรียมน้ำเชื้อของฝ่ายชาย
  ฝ่ายชายจะต้องเก็บตัวอย่างน้ำเชื้อในวันที่มีการผ่าตัดดูดไข่ แพทย์จะคัดเลือกเฉพาะน้ำเชื้อที่มีคุณภาพดีเท่านั้น เพื่อนำมาใช้ในขั้นตอนการผสมเทียม หากคุณภาพน้ำเชื้อไม่ดีพอ อาจมีการใช้น้ำเชื้อจากผู้บริจาคแทน
 3. การผสมเทียมด้วยวิธี ICSI
  หลังจากได้ไข่และน้ำเชื้อแล้ว แพทย์จะนำมาผสมกันด้วยวิธี ICSI โดยการฉีดน้ำเชื้อตัวที่มีคุณภาพดีเข้าไปในไข่ตัวหนึ่งๆ ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ชนิดพิเศษ จากนั้นจะมีการเพาะเลี้ยงไข่ที่ได้รับการผสมแล้วเป็นเวลาประมาณ 5-6 วัน เพื่อสังเกตการเจริญเติบโต
 4. การย้ายตัวอ่อนกลับสู่มดลูก
  เมื่อตัวอ่อนมีการเจริญเติบโตอย่างเหมาะสม แพทย์จะคัดเลือกตัวอ่อนที่มีคุณภาพดีที่สุดประมาณ 1-2 ตัว แล้วย้ายกลับเข้าสู่มดลูกของฝ่ายหญิงด้วยวิธีการฝังตัวอ่อน หากมีตัวอ่อนคุณภาพดีเหลือ อาจมีการแช่แข็งเพื่อใช้ในรอบการรักษาครั้งต่อไป
 5. การรอผลการตั้งครรภ์
  หลังจากการฝังตัวอ่อน คู่สามีภรรยาจะต้องรอประมาณ 2 สัปดาห์ เพื่อตรวจหาการตั้งครรภ์ด้วยการตรวจปัสสาวะหรือเจาะเลือด หากผลเป็นบวก แสดงว่าการรักษาประสบความสำเร็จ แต่หากผลเป็นลบ ทางคลินิกอาจแนะนำให้ทำการรักษารอบใหม่ต่อไป

การเตรียมตัวก่อนขั้นตอนการทํา ICSI

 • ปรึกษาแพทย์: พูดคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน ICSI เพื่อประเมินภาวะมีบุตรยาก วางแผนการรักษา และตอบคำถาม
 • ตรวจสุขภาพ: ทั้งผู้หญิงและผู้ชายควรตรวจสุขภาพก่อนทำ ICSI เพื่อดูว่ามีโรคประจำตัวหรือปัญหาสุขภาพอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อการรักษาหรือไม่
 • ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม: ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เช่น งดสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ทานอาหารที่มีประโยชน์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์
 • เตรียมร่างกายและจิตใจ: การทำ ICSI อาจเป็นกระบวนการที่ยาวนานและต้องใช้ความอดทน ควรเตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อม ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ ICSI และพูดคุยกับคู่ของคุณ

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ ICSI

 • ICSI ไม่ใช่การรับประกันความสำเร็จ : โอกาสในการตั้งครรภ์จาก ICSI ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น อายุ สุขภาพ คุณภาพของไข่และอสุจิ
 • ICSI อาจมีผลข้างเคียง : ผลข้างเคียงที่พบบ่อยของ ICSI ได้แก่ อาการปวดท้อง อึดอัด คลื่นไส้ อาเจียน ร่างกายบวม
 • ICSI มีค่าใช้จ่ายสูง : ICSI เป็นเทคนิคการช่วยมีบุตรที่มีค่าใช้จ่ายสูง ควรศึกษาข้อมูลและเปรียบเทียบราคาจากคลินิกต่างๆ
 • ICSI อาจส่งผลต่อสุขภาพจิต : กระบวนการ ICSI อาจสร้างความเครียด วิตกกังวล และสิ้นหวัง ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตหากจำเป็น

ICSI เป็นตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพสำหรับคู่ที่มีภาวะมีบุตรยาก การเตรียมตัวที่ดี การศึกษาขั้นตอนการทํา ICSI และการปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จะช่วยเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ และทำให้กระบวนการ ICSI เป็นไปอย่างราบรื่น

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.