ตอบทุกข้อสงสัย การขึ้นรูปพลาสติกแบบฉีดจบครบที่เดียว

ตอบทุกข้อสงสัย การขึ้นรูปพลาสติกแบบฉีดจบครบที่เดียว

ในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกให้ออกมาได้ประสิทธิภาพดี หนึ่งในขั้นตอนสำคัญที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือการขึ้นรูปพลาสติกแบบฉีด อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าผู้ประกอบการหลายคนอาจยังขาดความรู้ความเข้าใจว่ากระบวนการขั้นตอนนี้มีความสำคัญอย่างไร รวมถึงยังมีข้อสงสัยอีกหลายประการเกี่ยวกับการขึ้นรูปพลาสติกแบบฉีด ด้วยเหตุนี้บทความนี้จึงจะมาอาสาไขคำตอบของทุกปัญหาให้กระจ่าง ติดตามได้เลย

การขึ้นรูปพลาสติกแบบฉีดคืออะไร?

Injection Molding หรือการขึ้นรูปพลาสติกแบบฉีดเป็นวิธีการผลิตชิ้นงานพลาสติกอย่างมีปริมาณมาก ซึ่งจะใช้เครื่องฉีดพลาสติกที่มีความแข็งแรงสูง มีความร้อนสูง และมีความเร็วในการผลิต โดยจะนำพลาสติกสด หรือพลาสติกที่เป็นลูกบุญลงในเครื่องฉีดพลาสติก จากนั้นเครื่องจะฉีดพลาสติกลงในแม่พิมพ์ที่มีรูปทรงตามที่ต้องการ พลาสติกจะละลายลงในรูปทรงของแม่พิมพ์ และหลังจากนั้นจะถูกเย็นและขึ้นรูปเป็นชิ้นส่วน

ข้อดีข้อเสียของการขึ้นรูปพลาสติกแบบฉีด

ข้อดีของการขึ้นรูปพลาสติกแบบฉีดคือมีปริมาณการผลิตแบบสูง สามารถผลิตชิ้นงานพลาสติกมากมายพร้อมกัน หรือผลิตชิ้นงานพลาสติกในปริมาณมาก ได้อย่างรวดเร็ว มีคุณภาพและความแข็งแรงสูง ชิ้นงานที่ผลิตจากเครื่องฉีดพลาสติกมีคุณภาพสูง และมีความสมบูรณ์แบบในกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้มาซึ่งพลาสติกที่มีคุณภาพสูง

ข้อเสียของการขึ้นรูปพลาสติกแบบฉีดคือ มีค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นสูง จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการสร้างแม่พิมพ์ขึ้นมา ซึ่งจะเป็นต้นทุนในการผลิตชิ้นงานพลาสติก ซึ่งอาจจะสูงกว่าการผลิตชิ้นงานแบบอื่น

มีขนาดของชิ้นงานที่จำกัด การผลิตชิ้นงานพลาสติกแบบฉีดจะมีขนาดของชิ้นงานที่จำกัด ซึ่งอาจจะไม่สามารถผลิตชิ้นงานพลาสติกขนาดใหญ่ได้ การแก้ไขข้อบกพร่องของชิ้นงานยากจนกระทั่งต้องอาจเริ่มใหม่ทั้งกระบวนการ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของพนักงาน

เครื่องจักรที่ใช้ในการขึ้นรูปพลาสติกแบบฉีด

เครื่องฉีดพลาสติกหรือ Injection Molding Machine นั้นแต่ละโรงงานฉีดพลาสติกก็จะมีการผลิตเครื่องฉีดออกมาหลายแบบ หากจะพิจารณาทางหลักการแล้วเครื่องฉีดพลาสติกทุกประเภทนั้นอาจจะมีความแตกต่างกันในด้านใดด้านหนึ่ง อาทิ แตกต่างด้านรูปแบบการใช้, แรงปิดแม่พิมพ์, รวมไปถึงระบบส่งกำลัง หากแต่จุดประสงค์ในการนำมาใช้งานนั้นส่วนใหญ่แล้วจะมีคล้ายคลึงกันมาก โดยทั่วไปเครื่องฉีดพลาสติกจะประกอบไปด้วย 3 ส่วนสำคัญคือ ชุดฉีด (Injection Unit) ทำหน้าที่ดันให้พลาสติกพุ่งออกจากหัวฉีดเข้าสู่แม่พิมพ์, ชุดปิด–เปิดแม่พิมพ์ (Clamping Unit) ทำหน้าที่เคลื่อนปิด-เปิดแม่พิมพ์ในจังหวะการทำงานของเครื่องฉีดพลาสติก และฐานเครื่อง (Base Unit) ทำหน้าที่รองรับน้ำหนักของตัวเครื่องฉีด

Photos and Web Content by Primal Co., Ltd.

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.