มองหาแหล่งเงินกู้สำหรับอนาคต สินเชื่อโฉนดที่ดินช่วยได้

มองหาแหล่งเงินกู้สำหรับอนาคต สินเชื่อโฉนดที่ดินช่วยได้

เงินสำหรับอนาคต สิ่งสำคัญสำหรับการวางแผนทั้งสำหรับตัวคุณเและสำหรับคนที่คุณรัก ไม่ว่าจะเป็นเงินกู้สำหรับการศึกษา ต่อเติมบ้าน หรือแม้กระทั่งขยายธุรกิจก็ตาม ซึ่งเงินกู้สินเชื่อถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับการวางแผนเงินและค่าใช้จ่ายสำหรับอนาคต โดยเฉพาะสินเชื่อโฉนดที่ดิน ที่จะเป็นการนำโฉนดที่ดินเข้าไปเพื่อค้ำประกันการชำระหนี้ในขณะที่คุณขอสินเชื่อไป

หลายๆ คนอาจจะยังสงสัยอยู่ว่า สินเชื่อโฉนดที่ดินนั้นจะเข้ามาช่วยเป็นแหล่งเงินกู้ให้กับคุณได้อย่างไร ต้องบอกก่อนว่า ที่ดินและสินทรัพย์นั้นจะเป็นแหล่งประเด็นสำคัญในการขอสินเชื่อ เนื่องจากที่ดินนั้นจะมีการประเมินราคาเอาไว้ ซึ่งวิธีการประเมินสินทรัพย์นั้นจะประเมินจากราคาที่ดิน ต้นทุนการก่อสร้างอาคารใหม่ ก่อนจะนำไปหักกับค่าเสื่อมของอาคารที่ได้รับการประเมินจากธนาคาร วัดการใช้งานของหลักประกัน ก่อนจะนำไปรวมกับมูลค่าของที่ดิน แต่ก็ต้องบอกว่า การพิจารณาเพื่ออนุมัติสินเชื่อนั้น นอกจากจะพิจารณาจากสินทรัพย์แล้ว ก็ยังรวมไปถึงการวางแผนชำระหนี้สินของผู้ยื่นขอสินเชื่ออีกด้วย

แล้วเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างในการยื่นขอสินเชื่อโฉนดที่ดิน
เตรียมเอกสารให้พร้อม
เอกสารและแบบฟอร์มการขอสินเชื่อคือสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้ยื่นขอสินเชื่อนั้นจะต้องเตรียมให้พร้อม ไม่ว่าจะเป็นแบบฟอร์มการขอสินเชื่อ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สลิปเงินเดือนและสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน สำเนาโฉนดที่ดิน (นส.3 / นส.3ก) สำเนาหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดิน (ทด.13)

ยื่นและรอธนาคารแจ้งผลการอนุมัติสินเชื่อโฉนดที่ดิน วงเงินและอัตราดอกเบี้ย
หลังจากที่ยื่นเอกสารต่างๆ แล้ว ธนาคารจะแจ้งผลการอนุมัติสินเชื่อโฉนดที่ดิน วงเงินและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับผู้ยื่นขอกู้สินเชื่อ ซึ่งธนาคารจะพิจารณาจากวงเงินว่าธนาคารนั้นจะให้วงเงินได้เท่าไหร่ ให้อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้ที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

ทำสัญญากู้เงินและสัญญาจดจำนองที่ดิน ณ กรมที่ดิน
ในการทำสัญญาจดจำนองที่ดินนั้นจะต้องเตรียมเอกสารเอาไว้ให้พร้อม ไม่ว่าจะเป็นยรายละเอียดทรัพย์ เช่น เลขที่โฉนด เลขที่ดิน รวมไปถึงสถานที่ตั้งของที่ดิน รายละเอียดวันเดือนปีในการทำสัญญา ชื่อผู้ทำสัญญา และรายละเอียดข้อตกลงในการทำสัญญาจดจำนองที่ดิน เช่น ระบุจำนวนเงินในการกู้ หรือจดจำนองที่ดิน รวมไปถึงจำนวนดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายในแต่ละครั้งให้ชัดเจน ซึ่งในการเซ็นสัญญาแต่ละครั้งจะประกอบไปด้วย ผู้จำนอง และผู้รับจำนอง, พยานในการจำนองของผู้จำนอง และผู้รับจำนองฝ่ายละ 1 คน, เจ้าพนักงานที่ดิน, ผู้เขียนสัญญา และผู้ตรวจสัญญา หลังจากนั้นก็เป็นการเสร็จสิ้นการทำสัญญากู้และจดจำนองที่ดิน

เงื่อนไขการชำระหนี้
ไม่ว่าจะเป็นการชำระหนี้สินเชื่อโฉนดที่ดินทั้งหมดหรือบางส่วนก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ต้องไปจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่พนักงาน ไม่เช่นนั้นก็จะไม่สามารถยกข้อต่อสู้กับบุคคลภายนอกได้

Photos and Web Content by Primal Co., Ltd.

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.