โครงการ “จีเอ็มเอส ดิวตี้ฟรี แบ่งปัน สานฝัน พัฒนาชุมชน”

โครงการ “จีเอ็มเอส ดิวตี้ฟรี แบ่งปัน สานฝัน พัฒนาชุมชน”

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 บริษัท จีเอ็มเอส ดิวตี้ฟรี จำกัด กับโครงการ “จีเอ็มเอส ดิวตี้ฟรี แบ่งปัน สานฝัน พัฒนาชุมชน” นำโดยคุณณัฐพล หงษ์ศรีสุข ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร และ พนักงาน ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยมอบเงินบริจาค และ สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น พร้อมจัดเลี้ยงอาหารว่างให้กับสมาคมพิทักษ์เด็กบ้านฮอลแลนด์และบ้านลุงพิทักษ์ ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อร่วมพัฒนาและช่วยเหลือสังคมและชุมชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาท เนื่องในวันแม่แห่งชาติ และโครงการ จี เอ็มเอส ดิวตี้ฟรี แบ่งปัน สานฝัน พัฒนาชุมชน จะยังคงดำเนินช่วยเหลือชุมชน ให้เป็นสังคมที่ยั่งยืนและน่าอยู่ต่อไป

Related Post

ไดมอนค์ คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จัดโครงการ “แบ่งปันน้ำใจส่งมอบสิ่งของให้แก่เรือนจำจังหวัดภูเก็ต และบ้านลุงพิทักษ์”

ไดมอนค์ คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จัดโครงการ “แบ่งปันน้ำใจส่งมอบสิ่งของให้แก่เรือนจำจังหวัดภูเก็ต และบ้านลุงพิทักษ์”

โรงแรมไดมอนด์ คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา ได้จัดกิจกรรม “แบ่งปันน้ำใจส่งมอบสิ่งของให้แก่เรือนจำจังหวัดภูเก็ต และบ้านลุงพิทักษ์”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.