รู้จักประเภทของงานฐานราก และ เสาเข็มที่คนอยากสร้างบ้านต้องอ่าน!

รู้จักประเภทของงานฐานราก และ เสาเข็มที่คนอยากสร้างบ้านต้องอ่าน!

สำหรับคนที่กำลังวางแผนจะสร้างบ้านใหม่หรือต่อเติมบ้านหลังเก่าให้กว้างกว่าเดิม สิ่งสำคัญอย่างแรกก็คือการศึกษาข้อมูลที่จำเป็นให้ครบถ้วน จะได้ปรึกษาวิศวกรและคุยกับผู้รับเหมาได้อย่างเข้าใจมากขึ้น องค์ประกอบแรกที่จำเป็นมากสำหรับอาคารทุกหลังก็คืองานฐานรากและเสาเข็ม เพราะจะเป็นตัวกำหนดว่าอาคารนั้นจะตั้งอยู่ได้อย่างแข็งแรงคงทนหรือไม่ ในบทความนี้ เราจะพาไปทำความรู้จักกับประเภทต่างๆ ของงานฐานรากและเสาเข็ม เพื่อจะได้เลือกใช้ให้เหมาะกับสภาพที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งานฐานราก
ฐานราก หรือโครงสร้างของอาคารส่วนที่ฝังอยู่ใต้ดินและทำหน้าที่แบกรับน้ำหนักจากเสาหรือตัวอาคาร สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ที่ใช้กันทั่วไป คือ

1. งานฐานรากแบบแผ่ (Spreading Footing)
งานฐานรากไม่มีเสาเข็มแบบนี้จะรับน้ำหนักจากสิ่งปลูกสร้างนั้นแล้วถ่ายลงบทชั้นดินหรือหินโดยตรง ดังนั้น หากจะใช้ฐานรากแบบนี้ ต้องคำนึงถึงน้ำหนักของตัวอาคารว่าสัมพันธ์กับคุณสมบัติการรับน้ำหนักของหน้าดินหรือไม่ โดยต้องปรึกษาวิศวกรอย่างละเอียด เพื่อป้องกันปัญหาการทรุดตัว

2. งานฐานรากแบบมีเสาเข็ม (Pile Footing)
โครงสร้างฐานแบบนี้จะถ่ายน้ำหนักลงสู่เสาเข็มก่อน แล้วเสาเข็มจึงจะถ่ายน้ำหนักลงที่ชั้นดินหรือหินใต้ผิวดินอีกทีหนึ่ง เหมาะสำหรับการสร้างอาคารในพื้นที่ดินอ่อน เช่น กรุงเทพมหานครหรือภาคกลาง เพราะหากดินอ่อนมากๆ แล้วไม่มีเสาเข็มรองรับ อาคารอาจไม่สามารถทรงตัวอยู่ได้

สำหรับอาคารที่สูงมากๆ ก็มีงานฐานรากอีกหนึ่งประเภทที่นิยมใช้ คือ แบบปูพรมหรือแบบแพ (Mat or Raft Foundation) โครงสร้างที่มีลักษณะเป็นผืนแผ่นเดียวกันทั้งหมดจะรับน้ำหนักจากเสาทุกต้นไว้ และกระจายน้ำหนักลงสู้ชั้นดิน โครงสร้างแบบนี้มีความมั่นคงสูงมาก แต่มีขั้นตอนการก่อสร้างที่ซับซ้อนและราคาแพง ต้องอาศัยตัวช่วยอย่าง Screw Pile ที่จะทำให้ลงเสาเข็มได้ง่ายดายและควบคุมงบประมาณได้มากขึ้น

เสาเข็ม
องค์ประกอบที่ทำงานสัมพันธ์กับงานฐานรากคือเสาเข็มซึ่งจะทำหน้าที่รับและถ่ายเทน้ำหนักลงไปในชั้นดิน รูปแบบของงานเข็มโดยทั่วไปมี 3 รูปแบบคือ

1. เข็มเจาะ นิยมใช้กับที่ดินที่แคบเพื่อป้องกันความเสียหายต่ออาคารหลังอื่น เกิดแรงสั่นสะเทือนน้อยกว่าแบบตอก
2. เข็มตอก เป็นเข็มที่มีราคาประหยัดและก่อสร้างง่าย แต่เกิดแรงสั่นสะเทือนมากที่สุด
3. เข็มกด เป็นรูปแบบเข็มที่มีแรงสั่นสะเทือนน้อย เหมาะกับงานเร่งด่วนหรืองานต่อเติมจากอาคารหลังเดิม แต่ต้องติดตั้งอย่างระมัดระวัง มิฉะนั้นเสาอาจล้มได้ง่าย

เมื่อเข้าใจองค์ประกอบพื้นฐานของการสร้างบ้านอย่างงานฐานรากและเสาเข็มแล้ว ก็อย่าลืมปรึกษาวิศวกรและหาผู้รับเหมาที่น่าเชื่อถือมาคุมงาน เพื่อให้ได้บ้านและอาคารที่มั่นคงและแข็งแรง

Photos and Web Content by Primal Co., Ltd.

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.