เก็บเอกสารให้เป็นระเบียบง่าย ด้วยวิธีการทำแฟ้มสำหรับบริษัท!

เก็บเอกสารให้เป็นระเบียบง่าย ด้วยวิธีการทำแฟ้มสำหรับบริษัท!

สำหรับบริษัทหรือองค์กรใหญ่ การมีแฟ้มที่ช่วยจัดเก็บเอกสารได้อย่างเป็นระเบียบจะช่วยลดความยุ่งยากที่อาจเกิดขึ้นได้เป็นอย่างมาก การทำแฟ้มสำหรับบริษัทโดยเฉพาะจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะช่วยให้บริษัทสามารถจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ บทความนี้จะกล่าวถึงประโยชน์ของการทำแฟ้มสำหรับบริษัท

ประโยชน์ของการทำแฟ้มสำหรับบริษัท

 • ช่วยให้การจัดเก็บเอกสารเป็นระเบียบ การทำแฟ้มช่วยให้บริษัทสามารถจัดเก็บเอกสารต่างๆ ได้อย่างเป็นระเบียบ ช่วยให้ค้นหาเอกสารที่ต้องการได้ง่ายและรวดเร็ว
 • ช่วยให้การค้นหาเอกสารมีประสิทธิภาพ การทำแฟ้มช่วยให้บริษัทสามารถค้นหาเอกสารที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการค้นหาเอกสาร
 • ช่วยให้การอ้างอิงเอกสารทำได้สะดวก การทำแฟ้มช่วยให้บริษัทสามารถอ้างอิงเอกสารได้ง่ายและสะดวก ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ช่วยให้การจัดทำรายงานและนำเสนอข้อมูลทำได้สะดวก การทำแฟ้มช่วยให้บริษัทสามารถจัดทำรายงานและนำเสนอข้อมูลได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ

 

ประเภทของแฟ้มสำหรับบริษัท
การทำแฟ้มสำหรับบริษัทมี 2 ประเภทหลัก ๆ ดังนี้

 • แฟ้มเอกสาร เป็นแฟ้มที่ใช้สำหรับจัดเก็บเอกสารทั่วไป เช่น เอกสารสัญญา เอกสารบัญชี เอกสารการขาย
 • แฟ้มงาน เป็นแฟ้มที่ใช้สำหรับจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานต่างๆ เช่น แฟ้มงานโครงการ แฟ้มงานลูกค้า แฟ้มงานวิจัย

 

วิธีการทำแฟ้มสำหรับบริษัท
ในการจัดทำแฟ้มสำหรับบริษัท ควรพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

 • ประเภทของเอกสาร ควรจัดทำแฟ้มแยกตามประเภทของเอกสาร เพื่อให้ง่ายต่อการจัดเก็บและค้นหา
 • ขนาดของเอกสาร ควรจัดทำแฟ้มตามขนาดของเอกสาร เพื่อให้เอกสารไม่หลุดออกจากแฟ้ม
 • ความหนาของเอกสาร ควรจัดทำแฟ้มตามความหนาของเอกสาร เพื่อให้เอกสารไม่ยับหรือเสียหาย
 • สีสัน ควรจัดทำแฟ้มให้มีสีสันที่ชัดเจน เพื่อให้ง่ายต่อการแยกแยะ

 

ตัวอย่างการทำแฟ้มสำหรับบริษัท

 • แฟ้มเอกสารทั่วไป ควรจัดทำแฟ้มแยกตามประเภทของเอกสาร เช่น แฟ้มสัญญา แฟ้มบัญชี แฟ้มการขาย
 • แฟ้มงานโครงการ ควรจัดทำแฟ้มแยกตามโครงการ เช่น แฟ้มงานโครงการก่อสร้าง แฟ้มงานโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์
 • แฟ้มงานลูกค้า ควรจัดทำแฟ้มแยกตามลูกค้า เช่น แฟ้มงานลูกค้ารายใหญ่ แฟ้มงานลูกค้ารายย่อย

 

ขั้นตอนการจัดทำและเก็บแฟ้มสำหรับบริษัท

 • เริ่มต้นด้วยการกำหนดประเภทของเอกสารที่ต้องการจัดเก็บ โดยพิจารณาจากลักษณะของเอกสาร
 • เลือกขนาดและสีของแฟ้มให้เหมาะสมกับประเภทและขนาดของเอกสาร
 • พิมพ์ชื่อแฟ้มให้ชัดเจนและกระชับ ระบุประเภทของเอกสารที่เก็บไว้ในแฟ้ม
 • จัดเรียงเอกสารตามลำดับที่เหมาะสม เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา
 • ใส่เอกสารลงในแฟ้มให้เรียบร้อยและจัดการล็อคและปิดอย่างแน่นหนา

 

การทำแฟ้มเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบริษัท ช่วยให้บริษัทสามารถจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย

Photos and Web Content by Primal Co., Ltd.

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.