ทต.ฉลอง จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายสตรี

ทต.ฉลอง จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายสตรี

วันที่ 18 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง มอบหมายให้ นายทนง องค์สันติภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง เป็นประธานเปิดการประชุม โครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายสตรีตำบลฉลอง หลักสูตร สตรีต่อการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งนายกาณฑ์ หมื่นผ่อง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม กล่าวรายงาน โดยมีนายเชษฐ์ธนาศักดิ์ ลูกจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง สมาชิกสภาเทศบาลฯ นางณฐอร เทพณรงค์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ทต.ฉลอง จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายสตรี ให้สามารถพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวง

ทต.ฉลอง จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายสตรี ให้สามารถพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวง

โครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อให้สตรีในพื้นที่ ได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ศึกษาดูงานด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำมาปรับใช้ในงานและชีวิตประจำวัน พัฒนาเครือข่ายสตรีให้ทำงานเป็นทีม นำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งในชุมชนต่อไป

ทั้งนี้มีสตรีที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 70 คน ฝึกอบรมที่จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 18 และจะเดินทางไปศึกษาดูงาน ในระหว่างวันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2559 ณ กรุงเทพมหานคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ราชบุรีและประจวบคีรีขันธ์ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมเดินทางไปด้วย

#เทศบาลตำบลฉลอง #นายกสำราญ #ฉลองน่าอยู่คู่คุณธรรม #สตรีตำบลฉลอง #เศรษฐกิจพอเพียง #จงรักภักดี #พึ่งพาตนเอง #กรุงเทพมหานคร #สมุทรสงคราม #เพชรบุรี #ราชบุรี #ประจวบคีรีขันธ์

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.