ฉลอง-ดูแลผู้สูงวัย จัดโครงการ”ผู้สูงวัย ใสใจสุขภาพ” ประจำปี 2559

ฉลอง-ดูแลผู้สูงวัย จัดโครงการ”ผู้สูงวัย ใสใจสุขภาพ” ประจำปี 2559

ฉลอง-ดูแลผู้สูงวัย จัดโครงการ"ผู้สูงวัย ใสใจสุขภาพ" ประจำปี 2559

เมื่อวันนี้ที่30สิงหาคม2559เวลา09.00น. ที่ห้องประชุมโรงแรมอัญชันลิน่า โฮเทล ตำบลฉลอง จังหวัดภูเก็ต นายสำราญ จินดา นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ”ผู้สูงวัย ใสใจสุขภาพ” เพื่อการพัฒนาควบคูกับการดูแล โดยมีคณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ราชการตำบลฉลองและผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลฉลองจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรม

ฉลอง-ดูแลผู้สูงวัย จัดโครงการ"ผู้สูงวัย ใสใจสุขภาพ" ประจำปี 2559 ฉลอง-ดูแลผู้สูงวัย จัดโครงการ"ผู้สูงวัย ใสใจสุขภาพ" ประจำปี 2559

สำหรับกิจกรรมในวันนี้จะมีการตรวจสุขภาพคัดกรองโรคเบาหวาน ตรวจความดัน พร้อมฟังคำบรรยายการดูแลสุขภาพโดยนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการจากสำนักสาธารณะสุขจังหวัดภูเก็ต. และสาธิตการออกกำลังกายอย่างถูกวิธีสำหรับผู้สูงอายุ

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.