ทต.ฉลอง จัดประกวดหนูน้อยนพมาศและประกวดกระทง

ทต.ฉลอง จัดประกวดหนูน้อยนพมาศและประกวดกระทง

เทศบาลตำบลฉลองจัดประกวดหนูน้อยนพมาศและประกวดกระทง ในงานลอยกระทงประจำปี 2558
เทศบาลตำบลฉลองจัดประกวดหนูน้อยนพมาศและประกวดกระทง ในงานลอยกระทงประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 18.00 น. ที่วัดลัฎฐิวนาราม(วัดใต้) นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง เป็นประธานจัดกิจกรรมลอยกระทง ประจำปี2558 เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย โดยมีนายเชษฐ์ธนาศักดิ์ ลูกจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง นายทนง องค์สันติภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง นายทนง โตนด ประธานสภาเทศบาลตำบลฉลอง นางสมใจ ทองสมบัติ ปลัดเทศบาลตำบลฉลอง พร้อมด้วยคณะสมาชิกเทศบาลตำบลฉลอง ข้าราชการเทศบาลตำบลฉลอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจำนวนมากเข้าร่วม กิจกรรมลอยกระทงซึ่งทางเทศบาลได้จัดขึ้นตั้งแต่คืนวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2558 ที่วัดใต้ สำหรับในคืนวันที่24 ทางเทศบาลได้จัดกิจกรรมประกวดหนูน้อยนพมาศ สำหรับเยาวชน โดยเน้นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและ ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนไทย ผลการประกวดกวดหนูน้อยนพมาศผู้ชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.ภิญญลักษณ์ พิสิคุณานนท์ น้องใบข้าว อายุ6 ขวบ,รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ.ณิชา ถิรตันติกุล น้องน้ำ อายุ5 ขวบ ,รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.ไอลีน ตัน น้องไอลีน อายุ6 ขวบ , รางวัลขวัญใจประชาชน ได้แก่ ด.ญ.ณิชา ถิรตันติกุล นอกจากนี้ยังมีการประกาศผลกระทงประเภท “ความคิดสร้างสรรค์” ผู้ชนะเลิศได้แก่ นายศิริชัย วุฒิสุทธิเมธาราว์ ผลการประกวดกระทงประเภท “ความสวยงาม” ผู้ชนะเลิศได้แก่นายสุภะ สิงห์ ซึ่ง นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลองพร้อมคณะได้รับเกียรติมอบรางวัล

เทศบาลตำบลฉลองจัดประกวดหนูน้อยนพมาศและประกวดกระทง ในงานลอยกระทงประจำปี 2558 http://news.phuketindex.com/lifestyle/chalong-21-228012.html

Posted by Phuket Journal on Wednesday, November 25, 2015

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.