ใส่บาตรที่เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทภูเก็ต

ใส่บาตรที่เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทภูเก็ต

ใส่บาตรที่เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทภูเก็ต

พนักงานและลูกค้าโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทภูเก็ตร่วมใจกันใส่บาตรพระสงฆ์ที่บริเวณสนามหญ้าของโรงแรมฯ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ เช้าวันพุธ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้าและพนักงานมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย กิจกรรมการใส่บาตรนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ลูกค้าต่างชาติได้เรียนรู้ถึงวิธีชีวิตของชาวพุทธและเข้าใจถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนไทยได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.