กำหนดการธรรมเทศนา งานมุทิตาจิต หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ณ วัดหลังศาล

กำหนดการธรรมเทศนา งานมุทิตาจิต หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ณ วัดหลังศาล

กำหนดการธรรมเทศนา งานมุทิตาจิต หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ณ วัดหลังศาล

วัดเจริญสมณกิจ (วัดหลังศาล) กำหนดการจัดงานประจำปี “มุทิตาจิตหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี” ระหว่างวันที่ 14-17 ธันวาคม 2557 ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมแสดงมุทิตาจิตได้โดยกิจกรรมบุญต่อไปนี้

รับฟังโอวาทธรรมและธรรมเทศนา งานมุทิตาจิต หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

วันที่ 14 ธ.ค. 57

 • เวลา 13.30 น. – พระอาจารย์สนิท จิรสนิทโธ เจ้าอาวาสวัดป่าคีรีเขต จ.จันทบุรี
 • เวลา 20.00 น. – พระอาจารย์เยื้อน ขันติพโล เจ้าอาวาสวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร จ.สุรินทร์
 • เวลา 22.00 น. – พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต เจ้าอาวาสวัดป่าศรัทธาถวาย จ.อุดรธานี

วันที่ 15 ธ.ค. 57

 • เวลา 13.30 น. – พระอาจารย์สวาท ปัญญาธโร เจ้าอาวาสวัดป่าโป่งจันทร์ จ.จันทบุรี
 • เวลา 15.30 น. – พระอาจารย์มณฑ์จิตเกษม ธัมมธโร (ปู่เหลิม) เจ้าอาวาสวัดป่าภูแปก จ. เลย
 • เวลา 20.00 น. – พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต เจ้าอาวาสวัดป่าศรัทธาถวาย จ.อุดรธานี
 • เวลา 22.00 น. – พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าหนองไผ่ จ. สกลนคร

วันที่ 16 ธ.ค. 57

 • เวลา 10.30 น. – พระอาจารย์จิรวัฒน์ อัตตรักโข เจ้าอาวาสวัดป่าไชยชุมพล จ. เพชรบูรณ์
 • เวลา 13.30 น. – พระอาจารย์มณฑ์จิตเกษม ธัมมธโร (ปู่เหลิม) เจ้าอาวาสวัดป่าภูแปก จ. เลย
 • เวลา 15.30 น. – พระอาจารย์เยื้อน ขันติพโล เจ้าอาวาสวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร จ. สุรินทร์
 • เวลา 20.00 น. – พระอาจารย์สมหมาย อัตตมโน เจ้าอาวาสวัดสันติกาวาส จ. อุดรธานี
 • เวลา 22.00 น. – พระอาจารย์ไม อินทสิริ เจ้าอาวาสวัดป่าภูเขาหลวง จ. นครราชสีมา

วันที่ 17 ธ.ค. 57

 • เวลา 10.30 น. – พระอาจารย์สุชิน ปริปุณโณ เจ้าอาวาสวัดธรรมสถิตย์ จ. ระยอง
 • เวลา 13.30 น. – พระอาจารย์จิรวัฒน์ อัตตรักโข เจ้าอาวาสวัดป่าไชยชุมพล จ.เพชรบูรณ์

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.