รู้ธรรม รู้ทัน ภัยธรรมชาติ

รู้ธรรม รู้ทัน ภัยธรรมชาติ

โลกจะแตกหรือไม่ น้ำจะท่วมโลกเมื่อไหร่ เราควรหนีไปอยู่ที่ไหน อนาคตของมนุษย์และโลกจะเป็นอย่างไร หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ!
ผู้เขียน    พระปัญญาพิศาลเถร

เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ “รู้ธรรม รู้ทัน ภัยธรรมชาติ” เล่มนี้ เป็นการนำเนื้อหาในภาคที่ 3 และ 4 ของหนังสือ จุดประกายปัญญา มาปรับปรุงและพิมพ์ใหม่ เพื่อนำเสนอทัศนะเกี่ยวกับภัยธรรมชาติของ “หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ ในรูปแบบที่โดดเด่นขึ้น เพื่อปูแนวทางความเห็นที่ถูกต้องต่อประเด็นปัญหาภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้แก่ผู้อ่านในวงกว้าง อันจะนำไปสู่การใช้ชีวิตที่เหลืออยู่บนทางสายกลางอย่างไม่ประมาท สมดังที่มีโอกาสได้เกิดมาเป็นชาวพุทธ ในดินแดนอันมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.