4 บันทึกบุญ โพธิวัฒน์ สังเวชนียสถาน กับ ดับทุกข์ด้วยธรรม หนทางง่ายๆ สู่แสงสว่างแห่งความสุข

4 บันทึกบุญ โพธิวัฒน์ สังเวชนียสถาน กับ ดับทุกข์ด้วยธรรม หนทางง่ายๆ สู่แสงสว่างแห่งความสุข

4 บันทึกบุญ โพธิวัฒน์ สังเวชนียสถาน
บันทึกการเดินทางจาริกบุญตามรอยพระบาทของพระพุทธองค์ เพื่อความเป็นสิริมงคลสูงสุดในฐานะพุทธบุตร เพื่อพิสูจน์ให้ชาวโลกทั้งหลายทราบเเบบไร้ข้อกังขาว่า “พระพุทธเจ้า” มีจริง

 เนื้อหาโดยสังเขป
บันทึกการเดินทางจาริกบุญตามรอยพระบาทของพระพุทธองค์ เพื่อความเป็นสิริมงคลสูงสุดในฐานะพุทธบุตร และเพื่อพิสูจน์ให้ชาวโลกทั้งหลายทราบแบบไร้ข้อกังขาว่า “พระพุทธเจ้า” มีจริง!

ดับทุกข์ด้วยธรรม
หนทางง่ายๆ สู่แสงสว่างแห่งความสุข
ผู้เขียน    ปัญญา นันทภิกขุ
เนื้อหาโดยสังเขป
รวมหลักธรรมคำสอนของท่าน ในโอกาสต่างๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นหนทางสู่ความสุข ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาอ่านง่าย ให้ทั้งความเพลิดเพลิน และข้อคิดอันหลากหลาย ซึ่งคุณสามานำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.