โปรโมชั่น Bluecup ( S&P) ซื้อ 1 แถม 1 ฟรี! ตลอดปี 2014 (วันนี้ !! )

โปรโมชั่น Bluecup ( S&P) ซื้อ 1 แถม 1 ฟรี! ตลอดปี 2014 (วันนี้ !! )

bluecup s&p promotion today

BLUECUP ซื้อ 1 แถม 1 ฟรี ! ตลอดปี 2014

BLUECUP ซื้อ 1 แถม 1 ฟรี ! ตลอดปี 2014  ตามวันที่ ที่ระบุในรูปภาพ

เงื่อนไข :

  • รายการนี้ใช้ได้เฉพาะวันที่กำหนดไว้และจะต้องเป็นกาแฟและเครื่องดืมในเมนูบลุูคัพเท่านั้น
  • ทางบริษัทจะคิดราคาของเครื่องดื่มที่แพงกว่าเครื่องดื่มที่แถมให้
  • รายการนี้ใช้ได้เฉพาะสาขาและจุดขายบลูคัพที่ร่วมรายการ (ยกเว้น จุดคอนไซน์,ร้าน S&P สาขาดอนเมือง,ร้าน S&P และ Bluecup Coffee สาขาสุวรรณภฺมิ)
  • รายการส่งเสริมการขายอื่น บริการส่งถึงบ้านไม่สามารถร่วมรายการนี้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.snpfood.com/en/promotion/

ข้อมูลจาก S&Pthailand

Related Post

บรัษัทพัฒนา AI ผู้ที่มาปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันด้านใดบ้าง?

บรัษัทพัฒนา AI ผู้ที่มาปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันด้านใดบ้าง?

ด้วยรูปแบบไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยี จึงส่งผลให้การใช้ชีวิตและการทำงานเกิดการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.