ถวายแม่ของแผ่นดิน นศ.ร่วมใจบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

ถวายแม่ของแผ่นดิน นศ.ร่วมใจบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

ถวายแม่ของแผ่นดิน นศ.ร่วมใจบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

วันที่ 14 สิงหาคม 2558 สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ “ราชภัฏภูเก็ตร่วมใจบริจาคโลหิตถวายแม่ของแผ่นดิน” โดยมี ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี เป็นประธาน ร่วมด้วย ศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผศ.สุทิพย์ จีนาวุธ รองอธิการบดี อาจารย์รังสรรค์ พลสมัคร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจน คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมบริจาคโลหิตอย่างเนืองแน่น ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์ภาษา ม.ราชภัฏภูเก็ต

นายรังสรรค์ พลสมัคร กล่าวว่า “กิจกรรมบริจาคโลหิตในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงดำเนินพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อปวงชนชาวไทยมาอย่างยาวนาน ซึ่งการร่วมใจบริจาคโลหิตจะน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อให้พระองค์ท่านทรงมีพลานามัยแข็งแรง พระชนมายุยั่งยืนนาน รวมไปถึง ในปัจจุบันโรงพยาบาลต่างๆ ขาดแคลนโลหิตเป็นอย่างมาก ดังนั้น การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยการมอบโลหิตสำรองแก่สภากาชาดไทย ถือเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ และเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัย มีจิตสาธารณะ พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม” คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าว

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.