อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับนักขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ใหญ่ งานภูเก็ตไบค์วีค 2022

อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับนักขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ใหญ่ งานภูเก็ตไบค์วีค 2022

วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวต้อนรับนักขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่ งานภูเก็ตไบค์วีค 2022 ครั้งที่ 26 เพื่อศึกษาดูงานการบริหารจัดการท่าเทียบเรือ ณ ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายประสิทธิ์ โยธารักษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง อบจ. นายปิยะ สีดอกบวบ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม

นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า อบจ.ภูเก็ต มีความยินดียิ่งที่ได้รับเกียรติจากสมาคมภูเก็ตไบค์วีค ในการนำคณะผู้ศึกษาดูงานการจัดการท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง ทั้งนี้ อบจ.ภูเก็ต มีความตั้งใจที่จะพัฒนาระบบขนส่งทางน้ำให้มีความเชื่อมโยงกับท่าเรืออื่นๆ ซึ่งเป็นการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านการท่องเที่ยวทางทะเลให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการยกระดับมาตรฐานท่าเรือที่อยู่ในความควบคุมดูแลของ อบจ.ภูเก็ต ทั้งหมดให้เป็น Smart pier โดยเพิ่มระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ นอกจากนี้ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานของศูนย์ควบคุมเรือยอร์ตจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้บริการอำนวยความสะดวกให้กับเรือยอร์ตที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพื่อดำเนินการแจ้งเข้า-ออก โดยมีหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานเจ้าท่า สาขาภูเก็ต ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต, ด่านศุลกากรภูเก็ต, ด่านควบคุมโรคติดต่อ, ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวของ อบจ.ภูเก็ต และศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดภูเก็ต ร่วมบูรณาการให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ในการนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณะศึกษาดูงานจะได้มีโอกาสกลับมาเยี่ยมเยียนจังหวัดภูเก็ตอีกครั้ง

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.