รพ.กรุงเทพภูเก็ต ให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

รพ.กรุงเทพภูเก็ต ให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

รพ.กรุงเทพภูเก็ต ให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

นพ.ณัฐวุฒิ สวัสดี ศัลยแพทย์กระดูกและข้อผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การกีฬา ประจำศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและการผ่าตัดส่องกล้องในข้อ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่อง “การป้องกันอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา” ผ่านรายการ “บ้านนี้มีรอยยิ้ม” ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ผู้ชมรายการได้มีความรู้ ความเข้าใจและแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องถึงการเตรียมความพร้อมให้ร่างกายทั้งก่อนและหลังการเล่นกีฬา ตลอดจนการสังเกตความผิดปกติของร่างกายที่เกิดขึ้นจากการเล่นกีฬาเพื่อเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงที ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต เมื่อเร็วๆ นี้

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.