ตัวแทน ร.พ. กรุงเทพภูเก็ต รดน้ำขอพร ผู้ว่า ภูเก็ต

ตัวแทน ร.พ. กรุงเทพภูเก็ต รดน้ำขอพร ผู้ว่า ภูเก็ต

พิธีรดน้ำขอพร นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
พิธีรดน้ำขอพร นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โดย ปารียา จุลพงษ์ ผู้จัดการฝ่ายบริการทั่วไป เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และบุคลากรของโรงพยาบาล เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพร นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัด ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เนื่องในประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2558 เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทยให้คงอยู่ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 เมษายน ที่ผ่านมา

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.