เตรียมตัวให้พร้อมก่อนติดต่อบริษัทสินเชื่อ เพื่อขอเงินกู้

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนติดต่อบริษัทสินเชื่อ เพื่อขอเงินกู้

เมื่อต้องใช้เงินก้อนใหญ่ การติดต่อขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือ เช่น ธนาคาร และบริษัทสินเชื่อต่างๆ เป็นทางออกที่หลายคนนิยมเลือกใช้กัน แต่บางคนอาจประสบปัญหาขอสินเชื่อแล้วไม่ผ่าน กลายเป็นว่าต้องเสียโอกาสที่จะได้เงินนำมาใช้อย่างที่ตั้งใจไว้ ซึ่งปัญหานี้อาจป้องกันและแก้ไขได้หากเรามีการเตรียมพร้อมอย่างถูกต้องมาตั้งแต่แรก ดังนั้นเราจึงอยากแนะนำให้คุณได้รู้ว่าก่อนติดต่อบริษัทสินเชื่อเงินกู้นั้นต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างเพื่อให้ขอสินเชื่อผ่านง่ายๆ

เช็กประวัติการชำระหนี้และสภาพคล่องทางการเงินของตัวเอง
ในการขอสินเชื่อนั้น สิ่งสำคัญอันดับแรกที่บริษัทสินเชื่อผู้ให้เงินกู้จะตรวจสอบเกี่ยวกับเราก็คือเครดิตบูโรของเรา ซึ่งหมายถึงประวัติการชำระหนี้ต่างๆ เช่น หนี้รถ หนี้บัตรเครดิต และสินเชื่อเดิมที่มีอยู่ว่าเราชำระหนี้เหล่านี้ตรงเวลาไหม มียอดค้างจ่ายมากน้อยแค่ไหน สิ่งเหล่านี้แสดงถึงวินัยทางการเงินของเราได้เป็นอย่างดี เราจะต้องเคลียร์หนี้ที่มีอยู่ให้ได้มากที่สุด เรื่องของรายได้ก็เช่นกัน หนี้ทั้งหมดควรมีไม่เกิน 40% ของรายได้หรือเงินเดือน ยิ่งเรามีรายได้มากกว่ารายจ่ายและภาระหนี้สินมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดี เพื่อให้ธนาคารเห็นว่าเรามีความสามารถที่จะชำระหนี้ในอนาคต

อ่านรายละเอียดการขอสินเชื่อ
เนื่องจากบริษัทสินเชื่อที่ให้เงินกู้แต่ละแห่งจะมีกฎและเงื่อนไขในการอนุมัติสินเชื่อที่แตกต่างกัน เราต้องอ่านรายละเอียด ศึกษา เปรียบเทียบให้ดีว่าคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อมีอะไรบ้าง นอกจากนั้นรายละเอียดสำคัญอย่างอัตราดอกเบี้ยและวงเงินกู้ก็ต้องดูด้วยเช่นกัน รวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เรียกเก็บด้วย เช่น ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ เป็นต้น

เตรียมเอกสารทางการเงิน
ปกติแล้วเอกสารทางการเงินที่ใช้ประกอบการขอสินเชื่อจะมีความแตกต่างกันไปตามประเภทของสินเชื่อที่ขอ หากเราเตรียมเอกสารเหล่านี้ไว้ให้ครบถ้วนก็จะช่วยให้ระยะเวลาการขอสินเชื่อสั้นลงได้ และผ่านง่ายขึ้น โดยเอกสารเหล่านี้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ เอกสารประจำตัว เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส เป็นต้น เอกสารเกี่ยวกับรายได้ เช่น ใบรับรองเงินเดือน สำเนาสัญญาว่าจ้าง สำเนางบการเงินปีล่าสุด เป็นต้น และสุดท้ายคือพวกเอกสารอื่นๆ เช่น สัญญาจะซื้อจะขาย สัญญามัดจำ สำเนาโฉนดที่ดิน สัญญากู้เงิน เป็นต้น

หาผู้ค้ำประกันหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน
ส่วนใหญ่บริษัทสินเชื่อผู้ให้เงินกู้มักต้องการผู้ค้ำประกันที่น่าเชื่อถือหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันที่เหมาะสมกันกับวงเงินกู้ การเตรียมสิ่งที่ใช้ค้ำประกันไว้ให้พร้อมก็จะช่วยลดปัญหาการยื่นกู้ไม่ผ่านได้อีกแรงหนึ่ง

จะเห็นได้ว่าการขอสินเชื่อให้ผ่านนั้นจำเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบมากมายในการสร้างความเชื่อมั่นแก่บริษัทสินเชื่อที่ให้เงินกู้กับเรา แต่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากเกินกำลังนัก หากเราเตรียมสิ่งเหล่านี้ไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ เมื่อจำเป็นต้องขอสินเชื่อก็จะผ่านอย่างง่ายดาย มีเงินใช้ไม่สะดุดแน่นอน

Photos and Web Content by Primal Co., Ltd.

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.