ผู้แทน ผภก. เป็นประธานการประชุมสรุปผลการประเมินฯ(OTS)

ผู้แทน ผภก. เป็นประธานการประชุมสรุปผลการประเมินฯ(OTS)

วันที่ 22 มิถุนายน 2559 นาวาโทหญิง ลอรัตน์ มานิมนต์ ผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย ผู้แทน ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมสรุปผลการตรวจประเมินด้านการรักษาความปลอดภัยการบิน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต จากคณะผู้ตรวจประเมินจากOffice of Transport Security (OTS) และผู้ร่วมสังเกตการณ์จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) และ ฝ่ายมาตรฐานและควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยกิจการการบิน
123 1234

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.