ท่าอากาศยานภูเก็ต ทดสอบระบบ SIM

ท่าอากาศยานภูเก็ต ทดสอบระบบ SIM

ท่าอากาศยานภูเก็ต ทดสอบระบบ SIM

วันที่ 18 สิงหาคม 2559 ท่าอากาศยานภูเก็ต ซ้อมแผนดำเนินการเตรียมความพร้อม SIMULATION (SIM) กระบวนการทดสอบ การผ่านเข้า – ออก ของผู้โดยสารเสมือนจริงของทุกระบบภายในอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต โดย นางมนฤดี  เกตุพันธุ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมด้วย นายอำนวย  สาระชาติ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต สายปฏิบัติการและบำรุงรักษา เข้าสังเกตการณ์ขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ ทุกขั้นตอน ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศญานภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต ทดสอบระบบ SIM ท่าอากาศยานภูเก็ต ทดสอบระบบ SIM ท่าอากาศยานภูเก็ต ทดสอบระบบ SIM ท่าอากาศยานภูเก็ต ทดสอบระบบ SIM

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.