ท่าอากาศยานภูเก็ตจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2558

ท่าอากาศยานภูเก็ตจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2558

ท่าอากาศยานภูเก็ตจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2558

วันที่ 24 พ.ย.58 นางมนฤดี เกตุพันธุ์ ผภก.เป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 ซึ่ง ทภก.จัดขึ้น เพื่อร่วมฉลองกับผู้โดยสารที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต และเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวไทยให้อยู่คู่สังคมไทยตลอดไป ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงรำสุโขทัย การรำวงแบบไทย และได้รับเกียรติจาก ผภก.แต่งกายในชุดนางนพมาศ พร้อมผู้บริหาร และพนักงาน ทภก. แต่งกายด้วยชุดผ้าไทยร่วมบันทึกภาพ และลอยกระทงกับผู้โดยสาร ณ ห้องโถงผู้โดยสารขาออก ท่าอากาศยานภูเก็ต

วันที่ 24 พ.ย.58 นางมนฤดี เกตุพันธุ์ ผภก.เป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 ซึ่ง ทภก.จัดขึ้น เพื่อร่วมฉลองกับ...

Posted by Phuket Journal on Tuesday, November 24, 2015

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.