ทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2558 ของท่าอากาศยานภูเก็ต

ทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2558 ของท่าอากาศยานภูเก็ต

ทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2558 ของท่าอากาศยานภูเก็ต ณ วัดเมืองใหม่

วันที่ 8 ต.ค.58 นางมนฤดี เกตุพันธุ์ ผภก.เป็นประธานพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2558 ของท่าอากาศยานภูเก็ต ณ วัดเมืองใหม่ ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ซึ่งท่าอากาศยานภูเก็ตปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมรักษาประเพณีอันดีงามให้อยู่คู่สังคมไทยตลอดไป โดยในปีนี้ท่าอากศยานภูเก็ตได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพองค์กฐิน มีผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ทภก. ตลอดจนประชาชนทั่วไปมาร่วมทำบุญกันเป็นจำนวนมาก ในปีนี้มียอดเงินทำบุญรวมทั้งสิ้น 1,110,000 บาท

วันที่ 8 ต.ค.58 นางมนฤดี เกตุพันธุ์ ผภก.เป็นประธานพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2558 ของท่าอากาศยานภูเก็ต ณ วัดเมืองใหม่ ต.เ...

Posted by Phuket Journal on Sunday, November 8, 2015

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.