อมารีภูเก็ตจัดตลาดนัดขายของมือสองเพื่อสังคม

อมารีภูเก็ตจัดตลาดนัดขายของมือสองเพื่อสังคม

อมารีภูเก็ตจัดตลาดนัดขายของมือสองเพื่อสังคม

อมารี ภูเก็ต จัดกิจกรรมตลาดนัดขายของมือสองเพื่อหารายได้สมทบทุนโครงการ Baht for a Better Life และช่วยเหลือสังคม เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา ทางโรงแรมอมารี ภูเก็ต ได้จัดกิจกรรมหลากหลาย โดยพนักงานได้ให้ความสนใจและเข้าร่วมป็นจำนวนมาก กิจกรรมหลักได้แก่ การขายเสื้อผ้ามือสอง ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ และร่วมประมูลของรักจากทีมผู้บริหาร รายได้ทั้งหมดจากการจัดงานจะนำไปสบทบทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียนจำนวน 252 ชุด ให้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเหมือง จังหวัดชุมพร และเสื้อพละจำนวน 110 ตัว ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านบางด้ง จังหวัดพังงา

อมารีภูเก็ตจัดตลาดนัดขายของมือสองเพื่อสังคม

อมารีภูเก็ตจัดตลาดนัดขายของมือสองเพื่อสังคม

อมารีภูเก็ตจัดตลาดนัดขายของมือสองเพื่อสังคม

อมารีภูเก็ตจัดตลาดนัดขายของมือสองเพื่อสังคม

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.