เชิญชมนิทรรศการ Adopt. Change A life

เชิญชมนิทรรศการ Adopt. Change A life

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าชมนิทรรศการ Adopt. Change A life จัดแสดงที่ Limelight Avenue
มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าชมนิทรรศการ Adopt. Change A life จัดแสดงที่ Limelight Avenue

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าชมนิทรรศการ Adopt. Change A life จัดแสดงที่ Limelight Avenue ที่ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

นิทรรศการนี้เป็นแคมเปญที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้สาธารณชนตระหนัก รู้เกี่ยวกับสุนัขไร้บ้าน และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คน หันมาพิจารณารับอุปการะสัตว์จรจัดจากข้าง ถนนและจากศูนย์พักพิง เข้าไปเป็นสมาชิกอีกหนึ่งในครอบครัว ซึ่งจะช่วยลดปัญหาสัตว์จรจัดอีกทางหนึ่ง

เราคัดเลือกเรื่องราวและภาพประทับใจของผู้รับอุปการะสุนัขจรจัดบางส่วน จากแฟนเพจของเฟสบุ้ค และจากผู้ที่เคยอุปการะสุนัขจากศูนย์พักพิงของมูลนิธิฯ จัดนิทรรศการขี้นที่ศูนย์การค้า Limelight Avenue ต. ตลาดใหญ่ อ. เมือง จ. ภูเก็ต หากใครอยู่ในพื้นที่และสะดวก เชิญมาแวะชม นิทรรศการของมูลนิธิฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 5 กันยายน 2558

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.