4 เคล็ดลับลดค่าใช้จ่ายบริษัทให้อยู่รอด และมีประสิทธิภาพ

4 เคล็ดลับลดค่าใช้จ่ายบริษัทให้อยู่รอด และมีประสิทธิภาพ

ท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด 19 แบบนี้ แน่นอนว่าบริษัทหลายแห่งคงกำลังประสบกับปัญหาทางการเงินที่ฝืดเคืองอย่างต่อเนื่อง จนทำเอาหลายบริษัทต้องปิดตัวลงในที่สุด เนื่องจากไม่สามารถที่จะแบกรับภาระค่าใช้จ่ายส่วนต่าง ๆ ได้ ซึ่งจากปัญหานี้ เราเลยอยากขออาสามาบอกต่อ 4 เคล็ดลับง่าย ๆ ที่จะช่วยธุรกิจคุณลดค่าใช้จ่ายบริษัท เพื่อให้คุณสามารถนำไปประยุกต์และผ่านวิกฤตนี้ไปได้ ตลอดไปจนถึงความสามารถในการโอบอุ้มบริษัทให้ดำเนินกิจการอยู่ต่อไปได้ด้วยดี ซึ่งเทคนิคที่ว่านี้จะมีอะไรบ้าง ตามเราไปดูกันได้เลย

ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออก
การปรับลดค่าใช้จ่ายบริษัทที่ไม่จำเป็นออกเป็นวิธีที่จะช่วยหักค่าใช้จ่ายแอบแฝงอยู่ได้ไม่มากก็น้อย เช่น ลดการใช้กระดาษ หรือเอกสารต่าง ๆ ที่ถึงแม้ว่าจะดูไม่มีราคาแพงมาก แต่การช่วยกันประหยัดทีละเล็กทีละน้อย ก็สามารถลดค่าใช้จ่ายส่วนเกินออกได้มากเลยทีเดียว ซึ่งอาจจะลองดูว่ากระบวนการทำงานต่าง ๆ ส่วนไหนสามารถที่จะปรับใช้เป็นระบบดิจิตอล หรือทำในรูปแบบของออนไลน์ได้หรือไม่ นอกจะเป็นการรณรงค์ถอดปลั๊กอุปกรณ์ของตัวเองหลังการเลือกใช้งานทุกครั้ง เพื่อเป็นการประหยัดค่าไฟในแต่ละเดือนได้

รู้จักวางแผนการเงิน
การวางแผนทางการเงิน และหมั่นตรวจสอบการทำบัญชีอย่างเป็นประจำ ก็นับเป็นหนึ่งวิธีที่จะทำให้เราสามารถรับรู้ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ภายในบริษัทได้เป็นอย่างดี และสามารถจัดการกับเรื่องงบประมาณได้แม่นยำมากขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มความรอบคอบ และทำให้การจัดการต่าง ๆ เป็นไปตามระเบียบ แบบแผนที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน รับรองได้เลยว่าหากคุณได้ลองปรับใช้วิธีนี้แล้ว ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ภายในบริษัทจะลดลง และเป็นระเบียบมากขึ้นอย่างแน่นอน

ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสร้างบรรยากาศ หรือสิ่งแวดล้อมภายในให้เหมาะสม สามารถสร้างแรงผลักดันในการทำงานได้มากยิ่งขึ้น ทำให้พนักงานแต่ละคนสามารถสร้างผลงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งในส่วนนี้จะช่วยให้ธุรกิจต่าง ๆ สามารถลดค่าใช้จ่ายบริษัทในส่วนของโอทีได้

ใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร
การนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาผสมผสานในกระบวนการทำงานเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายบริษัท เพราะนอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายภายในองค์กรได้แล้ว ยังทำให้การทำงานเป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้น และมีประสิทธิภาพเท่าเดิม เช่น การประชุมหรือฝึกอบรมออนไลน์ ที่คุณสามารถใช้ video on demand ในการบันทึกเทปต่าง ๆ เอาไว้ได้ หรือการใช้แอปพลิเคชันอื่น ๆ ที่ช่วยสนับสนุนให้การทำงานเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น และทุกคนสามารถเข้าถึงได้

ทั้งหมดนี้ก็เป็น 4 เคล็ดลับง่าย ๆ ที่จะช่วยธุรกิจคุณลดค่าใช้จ่ายบริษัท หากตอนนี้องค์กรของคุณกำลังเผชิญกับพิษเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ก็สามารถลองนำเทคนิคที่เราได้รวบรวมมาให้ข้างต้นไปปรับใช้ได้

Photos and Web Content by Primal Co., Ltd.

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.