23 ประเทศภาคพื้นเอเชียประชุมนานาชาติ การส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียนที่ภูเก็ต 11 ก.ย. นี้

นายวิชิต  เพชรยอด ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ทางกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้จัดประชุมนานาชาติ การส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียนภาคพื้นเอเชีย ครั้งที่ 5 (ACOHPSC) ในวันที่ 11 กันยายน 2552 ณ โรงแรมถาวรปาล์มบีช รีสอร์ท จ. ภูเก็ต

ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต กล่าวอีกว่า การประชุมครั้งนี้ จะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานเพื่อส่งเสริมช่องปากในกลุ่มเด็กของทันตบุคลากร นักวิชาการและครู จากประเทศต่าง ๆ ในภาคพื้นเอเชียและอื่น ๆ จำนวนกว่า 500 คน จาก 23 ประเทศ ซึ่งประเด็นสำคัญ ได้แก่ กระบวนการมีส่วนร่วมของโรงเรียน บ้านและชุมชน ในการส่งเสริมช่องปากเด็ก การบรรยายทางวิชาการ โดยผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ การนำเสนอผลงานทางวิชาการกว่า 100 เรื่อง นอกจากนี้ยังได้นำคณะผู้ร่วมงานประชุมศึกษาดูงาน การดำเนินการส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดภูเก็ต 3 แห่งคือ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว  โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาและโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวด้วย

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.