23 ประเทศภาคพื้นเอเชียประชุมนานาชาติ การส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียนที่ภูเก็ต 11 ก.ย. นี้

นายวิชิต  เพชรยอด ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ทางกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้จัดประชุมนานาชาติ การส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียนภาคพื้นเอเชีย ครั้งที่ 5 (ACOHPSC) ในวันที่ 11 กันยายน 2552 ณ โรงแรมถาวรปาล์มบีช รีสอร์ท จ. ภูเก็ต

ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต กล่าวอีกว่า การประชุมครั้งนี้ จะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานเพื่อส่งเสริมช่องปากในกลุ่มเด็กของทันตบุคลากร นักวิชาการและครู จากประเทศต่าง ๆ ในภาคพื้นเอเชียและอื่น ๆ จำนวนกว่า 500 คน จาก 23 ประเทศ ซึ่งประเด็นสำคัญ ได้แก่ กระบวนการมีส่วนร่วมของโรงเรียน บ้านและชุมชน ในการส่งเสริมช่องปากเด็ก การบรรยายทางวิชาการ โดยผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ การนำเสนอผลงานทางวิชาการกว่า 100 เรื่อง นอกจากนี้ยังได้นำคณะผู้ร่วมงานประชุมศึกษาดูงาน การดำเนินการส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดภูเก็ต 3 แห่งคือ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว  โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาและโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวด้วย

Related Post

มิลเลนเนียม ออโต้ ภูเก็ต พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของ BMW สปอร์ตซีดานสุดหรู

มิลเลนเนียม ออโต้ ภูเก็ต พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของ BMW สปอร์ตซีดานสุดหรู

มิลเลนเนียม ออโต้ ภูเก็ต พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของ BMW สปอร์ตซีดานสุดหรู ด้วยแคมเปญพิเศษภายในงาน BMW Exclusive Best Choice by Millennium Auto พร้อมข้อเสนอ – BMW X4 ผ่อน 28,800…

Leave a Reply