สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตเตือนไข้หวัดใหญ่ 2009 ระบาดรอบที่ 2

นายธนชิต โสดสิงห์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่าจากการเฝ้าระวังโรคของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในทุกระดับ รวมทั้ง อาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตปัจจุบันปรากฏว่า มีการแพร่ระบาดของโรคตาแดงเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมหรือมีผู้ป่วยมากถึง 2,350 คน โดยเฉพาะในท้องที่อำเภอถลาง มีการระบาดของโรคนี้มากเป็นพิเศษ ในขณะที่ โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 มีผู้ป่วยยืนยันทางการแพทย์แล้ว จำนวนรวม 353 คน เสียชีวิต 2 คน อย่างไรก็ดี ในเดือนตุลาคม-เดือนธันวาคมนี้ เป็นช่วงของการระบาดรอบที่ 2  ที่ ในทางการแพทย์เห็นว่า จะมีความรุนแรงมากกว่าเดิม ประกอบกับเป็นจังหวะที่มีอากาศเปลี่ยนแปลง และตามปกติประชาชนทั่วไป จะป่วยเป็นโรคหวัด จึงเป็นเรื่องที่น่าห่วงมากเช่นเดียวกัน

สำหรับ โรคชิคุนกุนยาหรือโรคไข้ปวดข้อยุงลายนั้น ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ยังคงมีการแพร่ระบาดสูง หรือมีผู้ป่วยตรวจสอบพบเชื้อไวรัส ที่มียุงลายเป็นพาหนะ จำนวน 2,281 คน เช่นในท้องที่ตำบล ศรีสุนทร อำเภอถลาง เป็นแหล่งที่พบผู้ป่วยมากที่สุด นอกจากนี้ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้ จังหวัดภูเก็ต จะมีการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักประจำปี 2552 ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ขอให้ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวระมัดระวังเป็นโรคอุจจาระร่วง ที่เกิดจากปัญหาการบริโภคอาหารและน้ำ ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวด้วยว่าการดำเนินงานโครงการ ยาเสพติดบำบัดโดยสมัครใจ มีผู้เข้าร่วมโครงการ11คนนอกจากนี้กลุ่มเป้าหมายผู้ติดยาเสพติด296 คน สมัครเข้าค่าย 216 คน  ซึ่งไม่ครบถ้วนตามเป้าหมาย จำนวน 591 คน

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.