เปิดโครงการ“You’ ll never walk alone” ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว  เพิ่มช่องทางการแจ้งเหตุร้าย

เปิดโครงการ“You’ ll never walk alone” ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว เพิ่มช่องทางการแจ้งเหตุร้าย

สืบเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาปัญหาในการติดต่อช่องทางการแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้พบเจอที่ต้องการร้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งในบางสถานการณ์อาจต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแต่ไม่สามารถติดต่อแจ้งเหตุร้ายได้ เพราะยังมีปัญหาและอุปสรรคบางประการ เช่น การแจ้งเหตุหลอกเจ้าหน้าที่ตำรวจ คู่สายไม่ว่าง ฯลฯ การดำเนินโครงการ”You’ ll never walk alone” จึงเริ่มขึ้น เพื่อเพิ่มช่องทางในการแจ้งเหตุ

ทั้งนี้ ได้ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์สายด่วน 191 เบอร์โทรศัพท์มือถือสายตรง 4 หมายเลข คือ 061-385-0191, 061-385-1191, 061-385-2191, 061-385-3191 นอกจากนั้นยังมีสื่อสังคมออนไลน์อย่างเฟสบุ๊ก”สายตรวจปฏิบัติการพิเศษ” และไลน์ ID “patrolcop0191″ เพื่อให้ประชาชนนักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุร้าย หรือมีเหตุร้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถติดต่อตำรวจสายตรวจได้โดยตรงและทันท่วงที

You' ll never walk alone

Related Post

โรงแรมรามาดา พลาซ่า เจ้าฟ้า และ บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ จำกัด ร่วมมอบเครื่องเล่นชิงช้าแก่โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ

โรงแรมรามาดา พลาซ่า เจ้าฟ้า และ บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ จำกัด ร่วมมอบเครื่องเล่นชิงช้าแก่โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ

เมื่อเร็วๆนี้ คุณธนกฤต ดารารัตนโรจน์ กรรมการผู้จัดการ โรงแรมรามาดา พลาซ่า เจ้าฟ้า

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.