สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ พระราชทานแจกันดอกไม้เยี่ยมนายวรสิทธิ์ อิสสระ

วรสิทธิ์  อิสระ

เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 12 มกราคม 2555 ที่ศรีพันวารีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารทรงพระกรุณาโปรดเกล้าดอกไม้พระราชทาน 1 แจกัน ในพระนามาภิไธย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารและในพระนาม พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ไปมอบให้กับนายวรสิทธิ์ อิสระ ผู้บริหาร “ศรีพันวา รีสอร์ท” จังหวัดภูเก็ต

โดยมอบหมายให้ นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบแจกันดอกไม้พระราชทานจำนวน 1 แจกัน ซึ่งมีนายวรสิทธิ์ และครอบครัวเป็นผู้รับมอบ

นายวรสิทธิ์ กล่าวด้วยน้ำตาคลอเบ้าว่าตนและครอบครัวรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารและพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ที่ได้ทรงพระราชทานดอกไม้เยี่ยมอาการ ขณะนี้ตนมีอาการดีขึ้นตามลำดับ และต้องขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย ซึ่งตนเองไม่มีความตั้งใจที่จะทำให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น

สำหรับอาการบาดเจ็บของนายวรสิทธิ์ ขณะนี้ได้ออกจากโรงพยาบาลกรุงเทพมาพักรักษาตัวที่ศรีพันวารีสอร์ทแล้ว แต่ยังคงมีอาการบาดเจ็บที่เท้าแต่สามารถเดินได้คล่องมากขึ้น

Related Post

โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตองจัดกิจกรรมบริจาคอาหารหมาแมวบ้านพักพิงสุนัขจรจัด

โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตองจัดกิจกรรมบริจาคอาหารหมาแมวบ้านพักพิงสุนัขจรจัด

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมาถือเป็นวันครบรอบ 5 ปี ของโรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.