เทศบาลวิชิต จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559

เทศบาลวิชิต จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559

เทศบาลวิชิต จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น   ณ  สวนศรีภูวนาถ  เทศบาลตำบวิชิต จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559  นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบวิชิต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  โดยมี นายวิแศษ สบายจิตร ปลัดเทศบาลตำบลวิชิต ให้เกียรติกล่าวรายงาน  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวิชิต  หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาครัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครูอาจารย์ ผู้ปกครอง เด็ก และเยาวชนเข้าร่วมงานอย่างมากมาย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กๆ ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และเห็นคุณค่าของตนเองเเละยังได้เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับเด็กๆ เเละเพื่อให้เด็กๆ ได้เกิดความสุข พร้อมด้วยความสนุกสนาน กล้าคิด กล้าพูด กล้าเเสดงออกในทางที่ถูกต้องมีความมั่นใจในตัวเอง เเละจะได้เป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป ในส่วนของคําขวัญวันเด็กประจำปี 2559 นี้  พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ไว้เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2559  ว่า “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต”

นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบวิชิต กล่าวว่า การจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559 เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่า เด็ก เป็นทรัพยากรบุคคล ที่สำคัญยิ่งของประเทศชาติ จึงต้องได้รับการอบรมเลี้ยงดูด้วยความรัก ความเอาใจใส่จากครอบครัว และสังคม เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้เด็กและเยาวชน สามารถก้าวสู่อนาคตได้อย่างมั่นคง เพื่อเป็นพลังในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

โดยภายในงานได้มีกิจกรรมการแสดงของน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในเขตเทศบาลตำบลวิชิตพร้อมซุ้มกิจกรรมที่เสริมทักษะพร้อมแจกอุปกรณ์การเรียน และขนม จัดกิจกรรม เล่นเกมส์แจกรางวัล สร้างความสนุกสนาน ซึ่งบรรยากาศเติมไปด้วยความอบอุ่น

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น ณ สวนศรีภูวนาถ เทศบาลตำบวิชิต จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559 นายกรีฑา โชต...

Posted by Phuket Journal on Saturday, January 9, 2016

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.