ทต.วิชิตจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ธันวามหาราช

ทต.วิชิตจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ธันวามหาราช

ทต.วิชิตจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ธันวามหาราชประจำปี 2558
ทต.วิชิตจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ธันวามหาราชประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 18.00น. ที่บริเวณเวทีกลางสวนศรีภูวนารถ หมู่ที่ 1 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558พร้อมด้วยข้าราชการทุกฝ่าย  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตำบลวิชิต กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  องค์กรเอกชน  กลุ่มแม่บ้าน นักเรียน พ่อค้า และประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมจำนวลมาก ประกอบพีธีเถวายเคื่องถวายราชสักการะ  ถวายราชสดุดีและร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พร้อมด้วยร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงนวมินทร์มหาราชา  เปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึงก้อง ทั่วทั้งบริเวณเวทีกลางสวนศรีภูวนารถ

นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต ในฐานะประธานจัดงาน   เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลวิชิต จัดงานเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช มหาราช เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และแสดงถึงความสมานฉันท์การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลวิชิต โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการเดินเทิดพระเกียรติ  การแสดงของนักเรียนบนเวทีเพื่อเทิดพระเกียรติ  ประการผลการประกวดวาดภาพระบายสีเนื่องในวันพ่อ มอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้อนุเคาะห์น้ำอุปโภค  พิธีมอบจักรยานให้แก่นักเรียนผู้ขาดโอกาสตามโครงการสองล้อเพื่อน้องของขวัญเพื่อโลก การมอบรางวัลพ่อตัวอย่าง ประเภทพ่อของผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ประจำปี 2558 ได้แก่ นายวิรัช โต๊ะชื่นดี นายไพฑูรย์ ต่อฑีฆะ นายดำรง ราษฎร์เจริญ และ นายบุญฤทธิ์ เครือแก้ว เป็นต้น

ทต.วิชิตจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ธันวามหาราชประจำปี 2558http://news.phuketindex.com/government/vichit-75-228151.html

Posted by Phuket Journal on Sunday, December 6, 2015

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.