เทศบาลตำบลวิชิตพร้อมเปิดให้บริการสถานธนานุบาล

เทศบาลตำบลวิชิตพร้อมเปิดให้บริการสถานธนานุบาล

เทศบาลตำบลวิชิตพร้อมเปิดให้บริการสถานธนานุบาล

เทศบาลตำบลวิชิต นำโดยนายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลวิชิต ร่วมต้อนรับ นายนรภัทร ปลอดทอง รองอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานในพิธีเปิด สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลวิชิต โดยมี

  • นายประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
  • นายธีระพงศ์ พงศ์สุภากุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต
  • นายสาธิต กลิ่นภักดี ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
  • นางสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต
  • นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง
  • นายชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้
  • ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
  • หน่วยงานภาครัฐ
  • ภาคเอกชน
  • แขกผู้มีเกียรติ

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และมอบกระเช้า แสดงความยินดี เมื่อวันที่  26  พฤศจิกายน  2558  ณ  อาคารสถานธนานุบาล  เทศบาลตำบลวิชิต

สำหรับสถานธนานุบาล เทศบาลตำบลวิชิต ได้จัดสร้างขึ้นตามนโยบายการบริหารงานของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต  ภายใต้การนำของนายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต จัดสร้างเป็นอาคาร 3 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย  800  ตารางเมตร  ใช้งบประมาณในการก่อสร้างกว่า  14  ล้านบาท เพื่อให้บริการเกี่ยวกับการรับจำนำทรัพย์สิน ของมีค่าจากประชาชน ที่อาศัยอยู่ในตำบลวิชิตและพื้นที่ใกล้เคียง  ซึ่งเป็นการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย  และมีความเดือนร้อน เกี่ยวกับเรื่องค่าครองชีพ หรือขาดเงินชั่วคราว ได้บรรเทาความเดือดร้อนโดยไม่ต้องไปกู้ยืมจากเอกชนซึ่งอัตราดอกเบี้ยสูง

โดยสถานธนานุบาล เทศบาลตำบลวิชิต เริ่มเปิดให้บริการประชาชน ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา  08.00 น. – 16.00 น. ตั้งแต่วันที่  27  พฤศจิกายน  2558 เป็นต้นไป สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 076 – 390120

เทศบาลตำบลวิชิต นำโดยนายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชก...

Posted by Phuket Journal on Thursday, November 26, 2015

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.