เทศบาลตำบลวิชิตพร้อมเปิดให้บริการสถานธนานุบาล

เทศบาลตำบลวิชิตพร้อมเปิดให้บริการสถานธนานุบาล

เทศบาลตำบลวิชิตพร้อมเปิดให้บริการสถานธนานุบาล

เทศบาลตำบลวิชิต นำโดยนายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลวิชิต ร่วมต้อนรับ นายนรภัทร ปลอดทอง รองอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานในพิธีเปิด สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลวิชิต โดยมี

  • นายประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
  • นายธีระพงศ์ พงศ์สุภากุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต
  • นายสาธิต กลิ่นภักดี ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
  • นางสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต
  • นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง
  • นายชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้
  • ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
  • หน่วยงานภาครัฐ
  • ภาคเอกชน
  • แขกผู้มีเกียรติ

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และมอบกระเช้า แสดงความยินดี เมื่อวันที่  26  พฤศจิกายน  2558  ณ  อาคารสถานธนานุบาล  เทศบาลตำบลวิชิต

สำหรับสถานธนานุบาล เทศบาลตำบลวิชิต ได้จัดสร้างขึ้นตามนโยบายการบริหารงานของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต  ภายใต้การนำของนายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต จัดสร้างเป็นอาคาร 3 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย  800  ตารางเมตร  ใช้งบประมาณในการก่อสร้างกว่า  14  ล้านบาท เพื่อให้บริการเกี่ยวกับการรับจำนำทรัพย์สิน ของมีค่าจากประชาชน ที่อาศัยอยู่ในตำบลวิชิตและพื้นที่ใกล้เคียง  ซึ่งเป็นการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย  และมีความเดือนร้อน เกี่ยวกับเรื่องค่าครองชีพ หรือขาดเงินชั่วคราว ได้บรรเทาความเดือดร้อนโดยไม่ต้องไปกู้ยืมจากเอกชนซึ่งอัตราดอกเบี้ยสูง

โดยสถานธนานุบาล เทศบาลตำบลวิชิต เริ่มเปิดให้บริการประชาชน ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา  08.00 น. – 16.00 น. ตั้งแต่วันที่  27  พฤศจิกายน  2558 เป็นต้นไป สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 076 – 390120

เทศบาลตำบลวิชิต นำโดยนายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชก...

Posted by Phuket Journal on Thursday, November 26, 2015

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.