ขอเชิญร่วมแข่งขันกีฬาพายเรือแคนู กับ ทต.วิชิต

ขอเชิญร่วมแข่งขันกีฬาพายเรือแคนู กับ ทต.วิชิต

เทศบาลตำบลวิชิต ขอเชิญร่วมแข่งขันกีฬาพายเรือแคนู ประจำปี 2558 วันอาทิตย์ที่ 21   มิถุนายน ณ คลองมุดง หมู่ที่ 6 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลวิชิต ขอเชิญร่วมแข่งขันกีฬาพายเรือแคนู ประจำปี 2558 วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน ณ คลองมุดง หมู่ที่ 6 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

เทศบาลตำบลวิชิต นำโดยนายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพายเรือแคนู ตามโครงการฝึกอบรมและแข่งขันกีฬาพายเรือแคนู ประจำปี 2558

โดยมีรายละเอียดการแข่งขัน ดังนี้

ประเภทการแข่งขัน

  1. ประเภทนักเรียนรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (เกิด พ.ศ. 2546) รับไม่เกิน 18 ทีม   ทีมละ 2 คน   (แยกประเภทชาย – หญิง )
  2. ประเภทนักเรียนรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (เกิด ปี พ.ศ. 2542 ) รับไม่เกิน 18 ทีม ทีมละ 2 คน (แยกประเภทชาย – หญิง )
  3. ประเภทชุมชนในเขตตำบลวิชิต (ชาย)  รับจำนวน 18 ทีม ทีมละ 2 คน
  4. ประเภทชุมชนในเขตตำบลวิชิต (หญิง)  รับจำนวน 18  ทีม ทีมละ 2 คน
  5. ประเภทประชาชนทั่วไป ทีมละ 2 คน

หลักฐานการสมัคร

  1. ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย จำนวน 1 รูป
  2. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนารับรองจากสถานศึกษา

วัน เวลา และสถานที่ การรับสมัคร

ประเภทนักเรียนรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี /รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (ชาย-หญิง)  และประเภทชุมชนในเขตเทศบาลตำบลวิชิต (ชาย – หญิง)

  • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2558 ณ กองการศึกษา ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต ในวันและเวลาราชการ

ประเภทประชาชนทั่วไป

  • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ณ กองการศึกษา ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต ในวันและเวลาราชการ และในวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2558  ณ คลองมุดง หมู่ที่ 6 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ระหว่างเวลา 08.30 –00 น.

กำหนดการฝึกอบรมและการแข่งขัน

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558  เวลา 08.30 – 16.30 น.
– ฝึกปฏิบัติการพายเรือแคนู ณ คลองมุดง ม.6 หมู่ที่ 6 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2558  เวลา 08.30 – 16.30 น.
– แข่งขันพายเรือแคนูเชิงอนุรักษ์เพิ่มทักษะการอบรม ณ คลองมุดง หมู่ที่ 6 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลวิชิต โทร 076-525100 ต่อ 170

ดาวนภา   เพชรจันทร์ ภาพ/ข่าว

 

Related Post

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.