โครงการปิดเทอมเสริมทักษะ ประจำปี 2558 กับ ทต.วิชิต

โครงการปิดเทอมเสริมทักษะ ประจำปี 2558 กับ ทต.วิชิต

โครงการปิดเทอมเสริมทักษะ ประจำปี 2558 กับ ทต.วิชิต
โครงการปิดเทอมเสริมทักษะ ประจำปี 2558 กับ ทต.วิชิต

นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต ร่วมมอบเกียรติบัตรแก่ เด็กและเยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมใน โครงการปิดเทอมเสริมทักษะ   ประจำปี 2558 ซึ่งเทศบาลตำบลวิชิต จัดขึ้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนในตำบลวิชิตได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคมในระหว่างปิดภาคเรียน โดยเทศบาลตำบลวิชิตได้เปิดฝึกอบรมกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคล จำนวน 3 กิจกรรม ประกอบด้วย ฟุตบอล ว่ายน้ำและภาษาอังกฤษ ซึ่งได้ทำการฝึกอบรมเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558

ดาวนภา   เพชรจันทร์ ภาพ/ข่าว

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.843359809072348.1073741949.136367659771570]

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.