กิจกรรม ทต.วิชิต เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2558

กิจกรรม ทต.วิชิต เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2558

กิจกรรม ทต.วิชิต เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2558

นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานเปิดโครงการวันเทศบาล ประจำปี 2558 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลวิชิต ประธานคณะกรรมการชุมชุนตำบลวิชิต เข้าร่วมประกอบพิธีการทางศาสนาพุทธ ณ อาคารตะเภาน้อย สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต และบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ร่วมเก็บขยะ พัฒนาบริเวณคลองมุดง หมู่ที่ 6 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558

ดาวนภา   เพชรจันทร์ ภาพ/ข่าว

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.843356465739349.1073741948.136367659771570]

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.