ทบ.ตำบลวิชิต วางแผนสร้างถนนเลียบป่าชายเลนคลองเกาะผี-อ่าวมะขาม

ทบ.ตำบลวิชิต วางแผนสร้างถนนเลียบป่าชายเลนคลองเกาะผี-อ่าวมะขาม

ทบ.ตำบลวิชิต วางแผนสร้างถนนเลียบป่าชายเลนคลองเกาะผี-อ่าวมะขาม

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ที่ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายประเจียด อักษรธรรมกุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมหารือเรื่องการทำถนนเลียบป่าชายเลน จากสะพานคลองเกาะผี ถึงอ่าวมะขาม โดยมี นายปรารภ หาญช้าง เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต นายสมยศ วิจักขณาวุธ รองนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต พร้อมด้วยกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่1, 6 และ 7 และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายสมยศ กล่าวว่า จากการดำเนินการทำแนวคันคูหรือแพรกดินคลุก บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชายเลนคลองเกาะผี หมู่ที่ 1, 6 และ 7 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ที่ผ่านมา ทางตำบลวิชิตมีความประสงค์ในการสานต่อโครงการ ซ่อมแซม แนวคันคูดังกล่าว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมแนวคันคู/คลองเดิม และเป็นการป้องกันการบุกรุกพื้นที่ สนับสนุนให้มีพื้นที่ในการออกกำลังกาย และเป็นสถานที่พักผ่อน/ผ่อนคลายแก่ประชาชนในชุมชน รวมทั้งเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติให้คงอยู่ ซึ่งได้มีการเข้าร่วมหารือกับทางจังหวัดและป่าไม้จังหวัดนั้น

ทั้งนี้ ผลการประชุม ให้มีการดำเนินการจัดทำโครงการร่วมกันระหว่าง อบจ. ภูเก็ตและ หน่วยงานสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีการดำเนินการขออนุมัติโครงการจากอธิบดีกรมป่าไม้ อย่างเป็นลำดับขั้นตอน  โดยให้กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ดำเนินเรื่องเสนอโครงการผ่านเทศบาลตำบลวิชิต และมีการเสนอโครงการดังกล่าวแก่ศูนย์ประสานงานป่าไม้จังหวัดภูเก็ต พร้อมให้มีการตรวจสอบจากป่าไม้เขตพื้นที่จังหวัดกระบี่ และเสนอต่ออธิบดีกรมป่าไม้ เป็นลำดับต่อไป

 

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.