เทศบาลตำบลวิชิต เปิดศูนย์ไตเทียม เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคไต

เทศบาลตำบลวิชิต เปิดศูนย์ไตเทียม เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคไต

วันนี้ ( 3 พ.ย.54) เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์ไตเทียม เทศบาลตำบลวิชิต นายไชยวัฒน์ เทพี ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ไตเทียม โดยมีนายไพบูลย์ อุปัติศฤงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายกรีฑา แซ่ตัน นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต นายเรวัต อารีรอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายไชยวัฒน์ กล่าวว่า การเปิดศูนย์ไตเทียม เทศบาลตำบลวิชิต เกิดขึ้นด้วยความตั้งใจที่จะแบ่งเบาจำนวนผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังจากสถานบริการภาครัฐ และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยในการฟอกเลือดจากสถานบริการภาคเอกชน โดยเพิ่มช่องทางการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแก่ผู้ป่วยในพื้นที่ตำบลวิชิตและใกล้เคียง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ใกล้เคียงกับคนปกติ

นายกรีฑา กล่าวว่า การเปิดศูนย์ไตเทียมตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแหลมชั่น ซึ่งได้รับมาตรฐานปลอดภัย เพื่อรองรับผู้ป่วยโรคไต เนื่องจากโรคไตวายเรื้อรัง เป็นโรคที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง และสถานบริการของรัฐที่มีอยู่ไม่เพียงพอ กับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งในจังหวัดภูเก็ตมีแนวโน้มผู้ป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังเพิ่มขึ้น รวมไปถึงประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวิชิต ที่ต้องการสถานบริการศูนย์ไตเทียม ทางเทศบาลตำบลวิชิต ได้เล็งเห็นถึงปัญหา และค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย จึงมีแนวทางในการจัดทำศูนย์ไตเทียม โดยดำเนินงานภายใต้การดูแล ควบคุมของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของโรคไตแห่งประเทศไทย ศูนย์ไตเทียมนี้จะให้บริการฟอกเลือดแก่ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้มาตรฐาน ราคายุติธรรม และยังเป็นการเพิ่มช่องทางให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการภาครัฐได้ทั่วถึง

Related Post

2 Comments

    • Author · Edit

      กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลวิชิตโทร.076-525100 ต่อ 166

      Reply

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.