ทบ.วิชิต เปิดโครงการ ‘คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า’

สมเด็จย่า

วันนี้ (21 ต.ค.53) ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลวิชิต บ้านแหลมชั่น ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต นายกรีฑา แซ่ตัน นายกเทศมนตรีตำบลวิชิตเป็นประธานเปิดโครงการ ‘คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า’ เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ โดยมีนายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ประธาน ชมรมทันตแพทย์เอกชนจังหวัดภูเก็ต คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต แขกผู้มีเกียรติ และผู้มารับบริการภายในงาน ด้านทันตกรรม เข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก

นายกรีฑา กล่าวว่า เนื่องจากวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ตร่วมกับมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดกิจกรรมรณรงค์ทางทันตสาธารณสุขเป็นประจำทุก ปี และในปี 2553 นี้ ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลวิชิต จัดทำโครงการ ‘คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า’ ขึ้น ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลวิชิต บ้านแหลมชั่น ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต

โดยมีทันตแพทย์ ทันตบุคลากร และอาสาสมัครทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมแรงร่วมใจกันให้บริการทางทันตสาธารณสุข โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ‘พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย’ นายกรีฑา กล่าวในที่สุด

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.