รพ.วชิระภูเก็ต มอบรางวัล V-CQI AWARD ครั้งที่ 2/2554

วชิระภูเก็ต ผู้อำนวยการรพ.วชิระภูเก็ต (นพ.เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ) มอบรางวัล “V-CQI AWARD” ครั้งที่ 2/2554 ให้กับหน่วยงานต่างๆ ในรพ. วชิระภูเก็ต ที่ได้มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและจัดทำนวัตกรรม เพื่อการดูแลผู้ป่วย จำนวน 34 หน่วยงาน 44 เรื่อง และหน่วยงานอายุรกรรมหญิง ได้รับรางวัลดีเยี่ยม จากเรื่อง “Ice Pack ปะทะ Enoxaparin” ฉีดยาผู้ป่วยโรคหัวใจอย่างไรไม่ให้เกิดรอยจ้ำเลือด เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 54 ณ ห้องประชุมมะฮอกกานี รพ.วชิระภูเก็ต

Related Post

Leave a Reply