รพ.วชิระภูเก็ตรับโล่เชิดชูเกียรติ สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประทานโล่เชิดชูเกียรติ สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ โครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อน

ด้วยการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในโอกาสการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ.2554 ให้กับ นพ.เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ ผู้อำนวยการ รพ.วชิระภูเก็ต ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร วันที่ 17 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา

รพ.วชิระภูเก็ต รับประทานโล่ห์เชิดชูเกียรติ “สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ”รพ.วชิระภูเก็ต รับประทานโล่ห์เชิดชูเกียรติ “สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ”

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.