รพ.วชิระภูเก็ตรับโล่เชิดชูเกียรติ สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประทานโล่เชิดชูเกียรติ สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ โครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อน

ด้วยการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในโอกาสการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ.2554 ให้กับ นพ.เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ ผู้อำนวยการ รพ.วชิระภูเก็ต ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร วันที่ 17 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา

รพ.วชิระภูเก็ต รับประทานโล่ห์เชิดชูเกียรติ “สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ”รพ.วชิระภูเก็ต รับประทานโล่ห์เชิดชูเกียรติ “สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ”

Related Post

โรงแรมในเครือแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมกับ องค์กรระหว่างประเทศ เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ ปลูกป่าชายเลนในเขตพื้นที่จังหวัดพังงา

โรงแรมในเครือแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมกับ องค์กรระหว่างประเทศ เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ ปลูกป่าชายเลนในเขตพื้นที่จังหวัดพังงา

ทั้งนี้เพื่อช่วยสนับสนุนและพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนของผืนป่าชายเลนในอนาคต

Leave a Reply